Jednostki biznesowe i spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A.

Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18


Synthos S.A. (Organizační složka) - Oddział w Czechach
O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566

Spółki zależne:

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18

e-mail: marketing@remove-this.synthosgroup.com  

Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu, powstała w wyniku przekształcenia „Synthos Dwory” Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się produkcją kauczuków syntetycznych i lateksów syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych i dyspersji kopolimerów akrylowych (do spółki tej Emitent wniósł w 2007 roku w drodze aportu swoje przedsiębiorstwo) oraz wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, poborem i uzdatnianiem wody.

 

Synthos Kralupy a.s. 
O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566
e-mail: infokralupy@remove-this.synthosgroup.com

Synthos Kralupy, a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Jest to spółka chemiczna, produkująca m.in. kauczuk syntetyczny, tworzywa styrenowe, etylobenzen, butadien. Jedynym akcjonariuszem spółki Synthos Kralupy a.s. jest Emitent, który reprezentuje 100 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki. 

 

 

Tamero Invest s.r.o 
O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566

Przedmiot działalności:
Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, pobór i uzdatnianie wody. 
100% udziałów w kapitale spółki ma Synthos Kralupy a.s.

 

 

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 46, 
32-600 Oświęcim
tel.: +48 33 847 34 33
fax: +48 33 847 45 02

 

Przedmiot działalności:
Przyjmowanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów, świadczenie usług sanitarnych i pokrewnych.
76,79% udziałów w spółce posiada Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A., pozostałe 23,21% udziałów w spółce posiada Gmina Miasto Oświęcim.

 

 

Synthos Green Energy S.A.

Al. Jana Pawła II 22,

00-133 Warszawa.

 

Przedmiot działalności:

 

Synthos Green Energy S.A. została powołana w celu rozwijania i wdrażania w ramach Grupy Kapitałowej Synthos technologii zeroemisyjnych oraz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Celem prowadzonych działań jest głęboka dekarbonizacja polskiego przemysłu i energetyki. Dwa kluczowe obszary w których Spółka realizuje projekty to obecnie morskie farmy wiatrowe oraz energetyka jądrowa oparta o małe reaktory.

 

Spółka pracuje również nad rozwiązaniami dotyczącymi pozyskiwania wodoru z wysokotemperaturowej pary.

Synthos Green Energy

Synthos Green Energy S.A. została powołana w celu rozwijania i wdrażania w ramach Grupy Kapitałowej Synthos technologii zeroemisyjnych oraz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Przejdź

Synthos Dwory 7

Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu, powstała w wyniku przekształcenia „Synthos Dwory” Sp. z o.o.

Przejdź

Synthos Kralupy

Synthos Kralupy, a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Jest to spółka chemiczna, produkująca m.in. kauczuk syntetyczny, tworzywa styrenowe, etylobenzen, butadien.

Przejdź

Tamero Invest

Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, pobór i uzdatnianie wody.

Przejdź

MPOŚ

Przyjmowanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów, świadczenie usług sanitarnych i pokrewnych.

Przejdź

Synthos Styrenics Services B.V.

Konijnenberg 63
4825BC Breda
Holandia

Przedmiot działalności:
Usługi w zakresie handlowym, usługi w obszarze badań naukowych I rozwoju technologii, obsługa rachunkowo-księgowa.

 

Synthos Breda B.V.

Lijndonk 25,
4825BG Breda
Holandia

Przedmiot działalności:
Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja polistyrenu do spieniania.

 

Synthos Wingles SAS 

Rue Duplat
62410 Wingles
Francja

Przedmiot działalności:
Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja polistyrenu do spieniania.

Synthos Agro sp. z o.o.

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Polska

Przedmiot działalności:
Spółka prowadzi działalność handlową i marketingową w zakresie środków ochrony roślin. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna posiada 99,85% udziałów w kapitale zakładowym. Synthos S.A. posiada 0,15% udziałów w kapitale zakładowym.

 

Podmiot stowarzyszony:

Butadien Kralupy a.s.

O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska

Przedmiot działalności:
Przetwarzanie frakcji C4 i otrzymywanie z niej butadienu oraz rafinatu 1.
49% udziałów w kapitale posiada Synthos Kralupy a.s.

Synthos S.A. jest firmą powstałą na bazie Firmy Chemicznej Dwory S.A. i Kaucuk a.s.

Nazwa SYNTHOS wywodzi się z połączenia słów o etymologii greckiej: synthesis (łączyć) i orthos (właściwy, odpowiedni). Odwzorowuje ona misję Spółki, którą jest wytwarzanie i dostarczanie klientom produktów chemicznych i rozwiązań do dalszego przetwórstwa, sprzyjających ich rozwojowi. Nazwa odzwierciedla również przedmiot działania Spółki, którym jest synteza chemiczna.

Synthos S.A.  zarządza zakładami produkcyjnymi w Oświęcimiu, Sochaczewie, Kralupach (Republika Czeska), Wingles (Francja) oraz w Bredzie (Holandia).

Synthos S.A.

Zarządzanie Grupą Kapitałową:

Strategia
Handel i marketing
Finanse i controling
IT
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Obsługa prawna
Zakupy surowców strategicznych i usług
Koordynacja produkcji

Synthos Dwory 
i Synthos Kralupy:

  • Produkcja
  • Realizacja kontraktów sprzedażowych i zakupowych

 

Synthos Breda

  • Produkcja

Synthos Wingles

  • Produkcja