Lokální distribuční soustava - Synthos S.A.

TAMERO INVEST s.r.o., je držitelem licence č. 121018379 na distribuci elektřiny na vymezeném území specifikovaném touto licencí.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy:

TAMERO INVEST s.r.o. jako provozovatel lokální distribuční soustavy (distribuce elektrické energie) přebírá v souladu s §25, odst. 12 Zákona 458/2000 Sb. v platném znění Pravidla provozování distribučních soustav provozovatele regionální distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. k jehož distribuční soustavě je připojena.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy.

Kontakty:

Výkonný ředitel:

Ing. Petr Štorek
tel.: 315714270
e-mail: petr.storek@remove-this.synthosgroup.com

Obchodní oddělení:

Ing. Eduard Frey
tel.: 315714760
e-mail: eduard.frey@remove-this.synthosgroup.com 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com