Informace dle Energetického zákona - Synthos S.A.

Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny

 

 

(dle § 23, ods.2, písm. k) bod 1 energetického zákona 428/200 Sb.)

TAMERO INVEST s.r.o., provozuje jeden vlastní zdroj elektřiny na plynná paliva.

 

Kvalita sitě 

 

V průběhu celého roku 2018 byla dodržena kvalita sítě dle normy ČSN 50160 CEZ.

Předpokládaný rozvoj lokální distribuční soustavy

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. provozuje lokální distribuční soustavu na vymezeném území dle licence. Toto území leží převážně v Areálu chemických výrob Kralupy, do budoucna se nepředpokládá další rozvoj distribuční soustavy.
 

 

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy plynu

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. provozuje distribuční soustavu plynu na vymezeném území dle licence. Toto území leží v Areálu chemických výrob Kralupy, do budoucna se nepředpokládá další rozvoj distribuční soustavy.

 

KONTROLNÍ SEZNAM EVROPSKÉHO SPOTŘEBITELE ENERGIE

zveřejněný v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) a § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění:

http://www.eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com