Marek Rościszewski - Prezes Zarządu Wspólnika uprawnionego do reprezentacji

 

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Chemicznym, kierunek Technologia Chemiczna. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzenie i Marketing Politechniki Śląskiej.

Prace rozpoczął w roku 1999 w POCH S.A. w Gliwicach zajmując kolejno stanowiska Mistrza Oddziału Produkcyjnego, Specjalisty ds. Marketingu, Menadżera ds. Rozwoju i Kierownika Działu Chemii Przemysłowej. Od czerwca 2007 zatrudniony w Firmie Chemicznej „Dwory”, obecnie Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna kolejno na stanowiskach Dyrektor Zakładu Polistyrenu, Dyrektor ds. Produkcji i obecnie Dyrektor Zakładu Produkcyjnego.

Laurent Guillermin – Wiceprezes Zarządu Wspólnika uprawnionego do reprezentacji

W 1991 r. ukończył Ecole Superieure de Commerce de Touluse z tytułem magistra w zakresie finansów i księgowości. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. od stanowiska Kontrolera Finansowego w firmie Merlin Gerin Vertesz w Budapeszcie. Od 1993 r. pracował w Paryżu jako Zastępca Dyrektora Finansowego w Schneider Electric, natomiast od 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Schneider Electric Polska w Warszawie, gdzie był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu SAP oraz procesy łączenia i przekształcania spółek. W roku 2002 r. związał się z Elektrownią Rybnik S.A. jako Dyrektor Finansowy. W 2008 r. rozpoczął pracę w EDF Polska S.A. na stanowisku Kierownika Projektu Wdrożenia Centrum Usług Wspólnych dla Grupy EDF Polska. Od 2010 r. kontynuował karierę w EDF Polska S.A. jako Business Transformation Officer odpowiedzialny za proces przekształcenia Grupy EDF w Polsce. W latach 2013 - 2017 był Przewodniczącym Rad Nadzorczych w PGE Paliwa sp. z o. o. oraz w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. Od września 2013 r. do lutego 2018 r. był Członkiem Zarządu EDF Polska S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., odpowiedzialnym za obszar finansowy, zakupowy, IT i zarządzania ryzykiem rynkowym.