Władze statutowe - Synthos S.A.

Łukasz Durski - Prezes Zarządu Wspólnika uprawnionego do reprezentacji

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W 2003 roku ukończył studia na Wydziale Chemiczny z tytułem magistra inżyniera na kierunku Technologia Chemiczna. Karierę zawodową rozpoczął w firmie TBD S.A. (obecnie Tikkurila Polska S.A.) na stanowisku Specjalista ds. Rozwoju Produkcji. W roku 2008 objął stanowisko Kierownika Zespołu Projektów, był odpowiedzialny m.in za projekty optymalizacyjne i inwestycyjne w Zakładzie Produkcyjnym w Polsce. Od roku 2010 kierował Działem Inwestycyjnym a od roku 2012 Działem Technicznym. W obszarze Technicznym zarządzał Zespołem Utrzymania Ruch, Zespołem Inwestycyjnym oraz Zespołem Mediów Technologicznych i Infrastruktury Technicznej. Od roku 2013 zarządzał Grupowym Zespołem Inwestycyjno-technologicznym w firmie Tikkurila Oyj. W tym okresie był odpowiedzialny m.in za budowę Jednostki Produkcyjnej w Kazachstanie oraz wszystkie działania inwestycyjnej w Grupie Tikkurila. Od 2015 roku kontynuował karierę w firmie Tikkurila Polska SA na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji i Logistyki. Zarządzał obszarami Produkcji, Logistyki, Planowania, BHP, Utrzymania Ruchu, Inwestycji, Mediów Technologicznych oraz Zintegrowanymi Systemami Zarządzania. Od 2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Tikkurila Polska SA.

Laurent Guillermin – Wiceprezes Zarządu Wspólnika uprawnionego do reprezentacji

W 1991 r. ukończył Ecole Superieure de Commerce de Touluse z tytułem magistra w zakresie finansów i księgowości. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. od stanowiska Kontrolera Finansowego w firmie Merlin Gerin Vertesz w Budapeszcie. Od 1993 r. pracował w Paryżu jako Zastępca Dyrektora Finansowego w Schneider Electric, natomiast od 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Schneider Electric Polska w Warszawie, gdzie był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu SAP oraz procesy łączenia i przekształcania spółek. W roku 2002 r. związał się z Elektrownią Rybnik S.A. jako Dyrektor Finansowy. W 2008 r. rozpoczął pracę w EDF Polska S.A. na stanowisku Kierownika Projektu Wdrożenia Centrum Usług Wspólnych dla Grupy EDF Polska. Od 2010 r. kontynuował karierę w EDF Polska S.A. jako Business Transformation Officer odpowiedzialny za proces przekształcenia Grupy EDF w Polsce. W latach 2013 - 2017 był Przewodniczącym Rad Nadzorczych w PGE Paliwa sp. z o. o. oraz w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. Od września 2013 r. do lutego 2018 r. był Członkiem Zarządu EDF Polska S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., odpowiedzialnym za obszar finansowy, zakupowy, IT i zarządzania ryzykiem rynkowym.
 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com