Kontakty - Synthos S.A.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A)

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18

e-mail: synthos-pl(małpa)synthosgroup(kropka)com 
Udział Synthos S.A.: 100%

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr rejestru KRS 0000490507

Regon 260133662
NIP 9591762828
Bank Pekao SA
05 1240 4748 1111 0000 4869 9154

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com