MPOŚ - Synthos S.A.

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 46, 
32-600 Oświęcim
tel.: +48 33 847 34 33
fax: +48 33 847 45 02

 

 

Przedmiot działalności:

Przyjmowanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów, świadczenie usług sanitarnych i pokrewnych.
76,79% udziałów w spółce posiada Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A., pozostałe 23,21% udziałów w spółce posiada Gmina Miasto Oświęcim.

 

www.empos.pl

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com