Agro - Synthos S.A.

Przedmiotem działalności Synthos Agro jest produkcja i sprzedaż środków ochrony roślin, zapraw nasiennych, biocydów oraz nawozów dolistnych. Odbiorcami produktów Synthos Agro są podmioty reprezentujące rynek profesjonalnych nabywców oraz użytkownicy indywidualni (nieprofesjonalni) zaopatrujący się w produkty do ochrony swoich upraw. Dystrybucja produktów odbywa się poprzez ogólnopolską sieć hurtowni o profilu agrochemicznymi i ogrodniczym, z którymi Synthos Agro współpracuje. Posiadane instalacje, a także szeroko zakrojone działania inwestycyjne w zakresie budowy nowego, bardzo nowoczesnego centrum formulacyjno-konfekcyjnego, czynią z nas solidnego i wiarygodnego partnera w budowaniu palety produktowej dla wielu podmiotów z kraju i zagranicy.

Główne produkty i zastosowania:

 

 

Fungicydy to produkty do stosowania zapobiegawczego przed chorobami grzybowymi w uprawach roślin sadowniczych, zwłaszcza przeciwko parchowi jabłoni jako najgroźniejszej chorobie zagrażającej zdrowym plonom:

  • Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 S.C.- liderzy rynkowi w grupie produktów opartych na związkach miedzi
  • Kaptan Zawiesinowy 50 WP
  • Kaptan Plus 71,5 WP
  • Sadoplon 75 WP

 

Zaprawy nasienne to powszechnie stosowane fungicydy do zaprawiania nasion przed siewem. Zaprawianie jest pierwszym zabiegiem ochronnym oraz podstawowym i najtańszym sposobem zwalczania patogenów występujących w glebie oraz przenoszonych z nasionami. Zaprawianie zapewnia ochronę nasion w trakcie ich kiełkowania, ale także zapewnia zdrowotność roślin w najwcześniejszych etapach ich wzrostu i rozwoju. Grupę tę reprezentują:

  • Zaprawa Nasienna T 75 DS./WS – do zaprawiania ziarna pszenicy, nasion rzepaku oraz warzyw w najszerszym zakresie dostępnym na rynku
  • Funaben Plus 02 WS - do zaprawiania ziarna pszenicy i jęczmienia

 

Herbicydy to środki chwastobójcze przeznaczone do stosowania w uprawach rolniczych i sadowniczych:

  • Orkan 350 SL – na kłopoty ze skrzypem polnym i innymi głęboko korzeniącymi się chwastami w sadach
  • grupa Premier: Premier 350 SL, Premier 500 SL, Premier 750 SL, Premier D 750 SL – stosowana przez rolników do odchwaszczania zbóż ozimych i jarych

 

Produkty biobójcze skierowane są na rynek masowy i dedykowane użytkownikom indywidualnym. Obejmuje ona szeroką gamę produktów głównie aerozolowych do stosowania przeciwko uciążliwym owadom takim jak muchy, osy i szerszenie, mrówki, komary oraz inne formy, jak np. trutki i granulaty do zwalczania gryzoni. Najbardziej znane marki to Muchozol i Mrówkozol.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com