Aktualność - Synthos S.A.

Aktualność

  • /A

Zwycięstwo w rankingu TSR

Synthos S.A. zdobył I miejsce w rankingu ZŁOTA AKCJA – TSR 2012 w kategorii dla najlepszej spółki WIG40 za trzy lata oraz II miejsce w tym samym rankingu w kategorii dla najlepszej spółki WIG za 3 lata.
Ranking przygotowany został na zlecenie Grupy Onet.pl.


Total Shareholder Return (TSR) jest popularnym w USA wskaźnikiem, który pozwala ocenić umiejętność kreowania wartości dla akcjonariuszy przez przedsiębiorstwo w danym okresie. Jest to miernik łączący dwie perspektywy, z których analizuje się wyniki przedsiębiorstwa - wewnętrzną oraz zewnętrzną. Decyzje spółki o wypłaconej gotówce, podziale, bądź łączeniu nominalnej wartości akcji są podejmowane wewnątrz organizacji i są komunikowane na zewnątrz jako fakt (perspektywa wewnętrzna). Zewnętrzna perspektywa jest oparta o kurs akcji ustalany na wolnym rynku i uwzględnia poglądy dużej grupy inwestorów giełdowych. W badaniu zostały uwzględnione dwa okresy – 3 letni (2009-2011) oraz 10 letni (2002-2011).

Synthos zajął ponadto III miejsce w rankingu 100 Najcenniejszych Firm w Polsce w roku 2011 w branży przemysłu paliwowo-chemicznego, przygotowanym przez magazyn Newsweek.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com