Aktualność - Synthos S.A.

Aktualność

  • /A

Umowa pomiędzy Synthos Dwory 7 a GAZ-SYSTEM

Synthos Dwory 7, spółka produkcyjna należąca do grupy kapitałowej Synthos S.A., podpisała w dniu 31.10.2018 roku umowę z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o przyłączenie do sieci przesyłowej. Jest to kluczowy etap projektu budowy bloku gazowo parowego CCGT, który Spółka planuje zrealizować w ramach strategicznych inwestycji  w wydziale energetycznym w Oświęcimiu. Oddanie do użytku nowej jednostki wytwórczej przewiduje się w roku 2022.

Synthos Dwory 7, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32–600 Oświęcim, jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej Synthos S.A. Spółka zajmuje się produkcją kauczuków syntetycznych i lateksów syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych i dyspersji kopolimerów akrylowych oraz wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, poborem i uzdatnianiem wody.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com