Aktualność - Synthos S.A.

Aktualność

  • /A

Ultra Safe Nuclear Corporation nawiązała współpracę z Synthos Green Energy

Ultra Safe Nuclear Corporation nawiązała współpracę z Synthos Green Energy w celu opracowania opartych na mikroreaktorach systemów dekarbonizacji obiektów instalacji przemysłowych Grupy Synthos

SEATTLE / WARSZAWA - 3 listopada 2020 - Synthos Green Energy (SGE) - część Grupy Kapitałowej Synthos, w skład której wchodzi Synthos S.A., czołowy producent chemiczny z siedzibą w Polsce, działający w Czechach, Holandii i Francji, aktywnie poszukuje zeroemisyjnych rozwiązań dla swoich zakładów produkcyjnych w Europie. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, firma podpisała Umowę o współpracy z Ultra Safe Nuclear Corporation ™ (USNC) z siedzibą w USA, która jest zgodna ze strategią Synthos S.A. mającą na celu redukcję emisji CO2 z paliw kopalnych.

W ramach tej umowy, Synthos Green Energy oraz Ultra Safe Nuclear ocenią zdolność instalacji mikromodułowego reaktora (MMR™) i „MMR Energy System” do wytwarzania wolnego od emisji dwutlenku węgla wodoru, ciepła i energii do wykorzystania w zakładach produkcyjnych firmy w Polsce i innych krajach UE, a także do szerszego użytku komercyjnego przez inne regionalne zakłady produkcyjne. Umowa jest kolejnym krokiem w strategii Synthos Green Energy zakładającej zerową emisję dwutlenku węgla w swoich obiektach. Nowy System energetyczny zastąpi istniejące elektrownie wykorzystujące węgiel lub gaz ziemny. Opracowując system energetyczny, firma Ultra Safe Nuclear współpracuje z wieloma światowymi potęgami przemysłowymi, w tym z Hyundai Engineering Company (należącą do Hyundai Motor Group Company) w celu opracowania i dostarczenia wysokowydajnych możliwości wytwarzania energii, ciepła i wodoru.

USNC oraz SGE już wspólnie wystąpiły do polskiego Ministerstwa Rozwoju o dofinansowanie projektu z programu IPCEI (Important Projects of Common European Interest) dedykowanego dla projektów z zakresu łańcucha wartości technologii i systemów wodorowych. Celem wspólnego projektu jest opracowanie efektywnego ekonomicznie, bezemisyjnego, wysokotemperaturowego źródła ciepła i energii do produkcji wodoru na skalę przemysłową. Oczekuje się, że sprawność układu kogeneracyjnego w tym procesie wyniesie około 80-85%, co kilkukrotnie przewyższa sprawność odnawialnych źródeł energii w procesie elektrolizy (25-30%).

Jesteśmy zaangażowani w poszukiwaniu i identyfikacji wiodących technologii, które można wdrożyć w krótkim czasie, pozwalających nam obniżyć, a ostatecznie wyeliminować, ślad węglowy naszych zakładów produkcyjnych i tym samym zwiększyć konkurencyjność naszych firm” - powiedział Michał Sołowow, właściciel Grupy Kapitałowej Synthos SA. „Podejście firmy Ultra Safe Nuclear jest wyjątkowo dobrze dostosowane do naszych potrzeb, ponieważ MMR jest wyjątkowo bezpieczny i wyrafinowany, aby pozwolić  nam na wdrożenie naszej strategii dekarbonizacji i ostatecznie uczynić Synthos bardziej konkurencyjnym. Jestem też głęboko przekonany, że technologia MMR może być częścią szerszego rozwiązania w zakresie dekarbonizacji polskiego przemysłu”.

Pełna demonstracja Ultra Safe Nuclear MMR planowana jest w zakładzie Chalk River w Canadian Nuclear Laboratories, przy wsparciu największego kanadyjskiego operatora jądrowego, Ontario Power Generation. W Kanadzie MMR jest przeznaczony do zastosowań poza siecią i zastosowań przemysłowych, dostarczając ciepło i czystą energię  po niższych kosztach.

Projekt MMR opracowany przez Ultra Safe Nuclear obejmuje najbardziej zaawansowaną w branży technologię reaktorów jądrowych chłodzonych gazem w wysokiej temperaturze, zapewniając wyraźne pole do konkurowania z paliwami kopalnymi w zakresie wykorzystania ciepła technologicznego i produkcji wodoru. Ultra bezpieczne reaktory jądrowe USNC ze zwiększonym poziomem bezpieczeństwa jądrowego i małą mocą wyjściową pozwalają na lokalizację kogeneracji jądrowej bezpośrednio w zakładach klienta i mogą pracować w trybie wyspowych źródeł zasilania energią elektryczną i  ciepłem. Ultra Safe Nuclear MMR oferuje bezemisyjne, wysokotemperaturowe źródło do zasilania w ciepło małych sieci i  bezpośredniej dostawy energii do klienta końcowego oraz opcjonalnie wodoru.

W dodatku do  wbudowanego zabezpieczenia paliwa w postaci pełnego ceramicznego mikrokapsułkowania (ang.: Fully Ceramic Micro-encapsulated Fuel, FCM™) i jednocześnie bezpiecznego MMR, przewiduje się, że koszt uruchomienia ultra bezpiecznego jądrowego MMR będzie znacznie niższy niż w przypadku innych koncepcji małych reaktorów modułowych (SMR), głównie ze względu na mniejszy rozmiar i prostszą konstrukcję. Dzięki zastosowaniu jednostki magazynującej ciepło w postaci płynnej soli, obsługa MMR jest prosta i wymagająca tylko minimalnej obsługi i konserwacji, bez przechowywania paliwa, i jego obsługi lub przetwarzania na miejscu.

Konstrukcja jednostek MMR jest niezwykle prosta, a elektrownia Energy System jest dostosowana do zastosowań przemysłowych Synthos” - powiedział Francesco Venneri, CEO Ultra Safe Nuclear Corporation. „Nasz mikromodułowy reaktor i elektrownia mogą zacząć działać w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia budowy, szybko i bezpiecznie dostarczając wodór, ciepło i energię, dzięki czemu Synthos będzie bardziej konkurencyjny na rynku i przyjazny dla środowiska. Ściśle współpracujemy z Synthos Green Energy w celu najlepszego wykorzystania naszych technologii oraz właściwej odpowiedzi na potrzeby naszego znaczącego partnera przemysłowego jakim jest Synthos Green Energy”.

System energetyczny MMR

System energetyczny MMR to elektrownia jądrowa o zerowej emisji dwutlenku węgla, integrująca jeden lub kilka standaryzowanych mikromodułowych reaktorów (MMR) z akumulatorem ciepła wraz z towarzyszącą  instalacją do konwersji i wykorzystania energii. W zależności od konfiguracji w systemie energetycznym wytwarzana jest energia elektryczna lub ciepło procesowe (lub jedno i drugie). Ciepło pochodzące z reakcji jądrowej jest przekazywane z mikroreaktorów do jednostki magazynującej energię w postaci płynnej soli, która oddziela system jądrowy od systemu wykorzystania energii, znacznie upraszczając operacje i umożliwiając elastyczne wykorzystanie wytwarzanej energii. Do chłodzenia układu nie jest wymagana woda. System energetyczny może być stosowany do dostarczania bezemisyjnego, wysokiej jakości ciepła procesowego do zastosowań przemysłowych w pobliskich instalacjach przemysłowych i zakładach oraz do wysokowydajnej produkcji wodoru.

Ultra Safe Nuclear Corporation

Ultra Safe Nuclear z siedzibą w Seattle, jest światowym liderem we wdrażaniu mikroreaktorów i znaczącym pionowym integratorem technologii energetyki jądrowej, całkowicie zaangażowanym w dostarczanie bezpiecznej, konkurencyjnej komercyjnie, czystej i niezawodnej energii jądrowej na rynki całego świata. Firma przestrzega surowych zasad bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez innowacje technologiczne w zakresie paliw, materiałów i praktyk projektowych: Bezpieczna, Prosta i Niezawodna energia w dowolnym miejscu.

Synthos Green Energy (SGE)

Synthos Green Energy S.A. (dawniej: Synthos Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) to spółka z Grupy Kapitałowej Synthos S.A. powołana do realizacji inwestycji w zeroemisyjne źródła energii i przeprowadzenia głębokiej dekarbonizacji przemysłu i energetyki. 
 

© 2017 Synthos. All rights reserved.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com