Aktualność - Synthos S.A.

Aktualność

  • /A

Synthos i Vattenfall podpisały protokół ustaleń w celu zbadania możliwości współpracy

Synthos i Vattenfall podpisały protokół ustaleń w celu zbadania możliwości współpracy w branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i krajach bałtyckich.

Catrin Jung, szef działu morskiej energetyki wiatrowej Vattenfall, mówi: „Uważamy, że współpraca między przedsiębiorstwami przemysłowymi i energetycznymi jest ważnym krokiem naprzód w realizacji naszego celu, jakim jest umożliwienie życia bez paliw kopalnych. Po rozmowie z zespołem Synthos jest to coś, do czego oboje jesteśmy bardzo zgodni ”.

„Zrównoważony rozwój i wzrost udziału energii bezemisyjnej w produkcji przemysłowej to najważniejsze cele Grupy Kapitałowej Synthos. Z tak doświadczonym partnerem, jakim jest Vattenfall, możemy zmienić polską gospodarkę i urzeczywistnić głęboką dekarbonizację ”- mówi Zbigniew Warmuz, prezes Synthos.

Dzieje się to zaledwie kilka dni po podpisaniu przez kraje nadbałtyckie deklaracji o współpracy w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej. „Jesteśmy wdzięczni, że wszystkie kraje bałtyckie podpisały deklarację o opracowaniu opłacalnego i przyjaznego dla środowiska wykorzystania morskiej energii wiatrowej. To duży krok w kierunku rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku i klimatu ”- mówi Catrin Jung.

© 2017 Synthos. All rights reserved.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com