Aktualność

  • /A

25.01.2017

Inwestycje w środowisko

Synthos S.A. kładzie szczególny nacisk na ciągłe doskonalenie jakości swoich produktów i zaspokajaniu rosnących wymagań klientów, przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Synthos S.A. kładzie szczególny nacisk na ciągłe doskonalenie jakości swoich produktów i zaspokajaniu rosnących wymagań klientów, przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego. SYNTHOS przestrzega wszystkich reguł i standardów ochrony środowiska określonych normami oraz decyzjami administracyjnymi wyznaczającymi warunki korzystania z zasobów środowiska naturalnego.

Realizując politykę środowiskową, spółka planuje kontynuację proekologicznych zadań inwestycyjnych w zakładzie produkcyjnym Synthos Dwory w Oświęcimiu.

Najważniejszymi zadaniami zaplanowanymi na ten rok są inwestycje mające na celu ochronę powietrza, tj.:

  • Budowa instalacji dopalania Lotnych Związków Organicznych (LZO) z produkcji polistyrenu do spieniania EPS;
  • Poprawa efektywności oddestylowania LZO z produkcji lateksów syntetycznych;
  • Ograniczanie emisji niezorganizowanej poprzez modernizacje systemów wentylacji i zabudowę filtrów/urządzeń oczyszczających powietrze.

Na realizację inwestycji spółka przeznaczy w bieżącym roku około 20 mln zł.   

© 2017 Synthos. All rights reserved.