Aktualność

  • /A

22.03.2018

Komunikat w sprawie zdarzenia z dnia 22.03.2018 r.

W związku ze zdarzeniem mającym miejsce w dniu 22.03.2018 r.  na terenach przemysłowych w Kralupach nad Wełtawą, Synthos S.A. oświadcza, że zdarzenie nie miało miejsca na terenach należących do spółki Synthos Kralupy.