Aktualność - Synthos S.A.

Aktualność

  • /A

Kluczowy kontrakt na budowę CCGT

9 czerwca 2021 r. Synthos podpisał z Mostostal Warszawa umowę na dostawę, montaż i uruchomienie kotła odzysknicowego oraz montaż turbozespołu gazowego. Umowa stanowi kolejny ważny etap w realizacji inwestycji budowy bloku gazowo-parowego (CCGT) w zakładzie w Oświęcimiu.

W ramach umowy, Mostostal Warszawa wybuduje na terenie Synthos Dwory kluczową część inwestycji bloku gazowo parowego. Kontrakt obejmuje: zaprojektowanie, budowę i uruchomienie instalacji składającej się z kotła odzysknicowego oraz niezbędnej towarzyszącej infrastruktury energetycznej. Poza dostarczoną technologią, Mostostal Warszawa zaprojektuje i wybuduje komplet niezbędnych budynków wraz z infrastrukturą wchodzących w skład inwestycji oraz także zabuduje dostarczoną przez firmę Ansaldo Energia turbinę gazową. Wydajność parowa kotła odzysknicowego wynosić będzie około 140 t/h.

- Zrównoważony rozwój stanowi ważny aspekt strategii rozwoju Grupy Synthos. Projekt budowy bloku gazowo-parowego jest jednym z jej kluczowych elementów. Wynika z naszych dążeń do zmiany miksu paliwowego wykorzystywanego w istniejącej elektrociepłowni oraz redukcji udziału węgla. Planujemy, że do 2028 roku będziemy mieć energetykę całkowicie bezwęglową – mówi Zbigniew Warmuz, Prezes Synthos S.A.

- Mostostal Warszawa zwiększa swoje zaangażowanie w realizację nowych mocy dla polskiej energetyki i przemysłu. Dzięki naszemu doświadczeniu, zdobytemu na placach budów dla strategicznych podmiotów, mamy potencjał, żeby sprawnie zrealizować inwestycję Synthosu. Rozumiemy specyfikę branży, a także znaczenie energetyki dla przemysłu chemicznego i zachowania łańcucha produkcyjnego chemii. To sprawia, że jesteśmy dla tego sektora dobrym partnerem - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Zakładany termin zakończenia całości inwestycji CCGT to koniec 2023 r.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com