THESEIS Project - Synthos S.A.

Školící modul H&S pro pracovníky v průmyslu ochrany ŽP

SYNTHOS Kralupy a.s. se podílel na přípravě inovativního modelu školení bezpečnosti a hygieny práce pro pracovníky v oblasti managementu znečištění životního prostředí v eko-průmyslu. Na realizaci programu THESEIS se podílely organizace z 8 zemí EU. Více informací o školícím modulu můžete nalézt na webových stránkách projektu http://www.theseis-training.eu/main/ .

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.