Prevence havárií - Synthos S.A.

Úvod

Akciová společnost SYNTHOS vždy věnovala a věnuje velkou pozornost nejen bezpečnosti práce ale i havarijní bezpečnosti.Již v roce 1998 byly kompletně stanoveny bezpečnostní pásma jednotlivých provozovaných technologií a postupně realizována stanovená opatření tak, aby ze strany SYNTHOS Kralupy a.s. nedocházelo k ohrožení okolí závodu. Současně byl vypracován " Havarijní plán " k zajištění havarijní připravenosti jak pracovníků tak technických prostředků k řešení případných havárií a minimalizaci škod při jejich vzniku, vývoji a likvidaci.

Když v roce 1999 vešel v platnost zákon 353/1999 Sb. " O prevenci závažných havárií " SYNTHOS Kralupy a.s. byl ve smyslu tohoto zákona zařazen do skupiny "B" . Na základě množství nebezpečných chemických látek a povinností vyplývajících ze zařazení do skupiny "B" byla vypracována "Bezpečnostní zpráva" při jejímž zpracování bylo využito jak stanovení bezpečnostních pásem, tak již zavedeného vnitřního havarijního plánu. Zpracovaná Bezpečnostní zpráva obsahuje jak vyhodnocení rizik tak bezpečnostní program ve kterém jsou stanoveny cíle pro trvalé snižování míry možného rizika.

 

 

2. Bezpečnostní zpráva

Bezpečnostní zpráva je přiložena níže.

 

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.