Politika kvality - Synthos S.A.

SYNTHOS Kralupy a.s. provádí své podnikatelské aktivity k dosažení vysoké kvality svých výrobků a služeb a spokojenosti zákazníků při zajištění stabilního postavení na trhu. Vedení společnosti stanovilo zásady Politiky integrovaného systému řízení, které zahrnují i závazky k dosahování cílů kvality. Znění Politiky integrovaného systému řízení zahrnující politiku kvality je k dispozici zde. 

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.