Cíle kvality - Synthos S.A.

Pro uskutečňování politiky kvality stanovilo vrcholové vedení společnosti základní orientační cíle, které jsou dále rozpracovány na úrovni realizačních procesů a organizačních úseků:

 

 1. Trvale sledovat a analyzovat vývoj legislativy platné v EU a zemích zákazníků s ohledem na požadavky na dodávané výrobky a implementace těchto požadavků na procesy a výrobky.
   
 2. Monitorovat a optimalizovat technicko-hospodářské normy spotřeby surovin a energií.
   
 3. Identifikovat podněty zákazníků a realizovat potřebná opatření týkající se specifických požadavků zákazníků na vlastnosti a kvalitu výrobků a spolehlivost dodávek. Dále snižovat ztráty z reklamací.
   
 4. Výchovné a vzdělávací procesy zaměřit na rozšíření odbornosti a vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců a zvyšování povědomí o kvalitě.
   
 5. Identifikovat úkoly pro neustálé zlepšování procesů a činností, zpracovat a realizovat projekty neustálého zlepšování.

© 2017 Synthos. All rights reserved.