Current tenders and Procurement

  • /A

Zapytanie ofertowe "Instalacja odpylania" 718/2019

23.05.2019

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu ogłasza przetarg na:

"Instalacja odpylania"

zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.


Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 10.06.2019 do godz. 12:00. Państwa oferta powinna być zgodna z instrukcjami podanymi w zapytaniu ofertowym.

W celu udostępnienia dokumentacji projektowej nalezy wysłać wiadomość na adres: anna.wojcik2@synthosgroup.com. 

Zapytanie ofertowe 59/TZ/KG/2019 Zamrażarka laboratoryjna

22.05.2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa zamrażarki laboratoryjnej wg. specyfikacji wymagań
użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2019-05-30 do godz. 23:59 w formie elektronicznej
oraz w zamkniętej kopercie.
· w formie elektronicznej na adres e-mail:
kamila.ganobis@synthosgroup.com
· w zamkniętej kopercie na adres:
Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Kamila Ganobis Budynek E119 p 18
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 59/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Zapytanie ofertowe 67/TZ/KG/2019 Twardościomierz

17.05.2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Zapytanie ofertowe 45/TZ/KG/2019 Biurety ciśnieniowe

30.04.2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Modernizacja EAZ w C-88 i D-200

26.04.2019

Szanowni Państwo,

FirmaSynthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828 ogłasza przetarg na: "Modernizacja EAZ w C-88 i D-200" zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 13.05.2019 do godz. 12:00.

Uczestnicy będą poinformowani o wyniku przetargu i ze zwycięzcą zostaną zawarte umowy. Prosimy o informację, jeśli Państwa firma nie jest zainteresowana udziałem w przetargu.

483/2019 Doprowadzenie gazu ziemnego do K-4 - Zaprojektuj i wybuduj rurociąg gazu - Pytania i odpowiedzi PAKIET 1

24.04.2019

Pytania i odpowiedzi PAKIET 1

POBJ 483/2019
Oświęcim, 24.04.2019r.


Dotyczy postępowania: POBJ 483/2019 - Doprowadzenie gazu ziemnego do K-4.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia w załaczniku poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

483/2019 Doprowadzenie gazu ziemnego do K-4 - Zaprojektuj i wybuduj rurociąg gazu - Zmiana terminów

18.04.2019

Zamawiający informuje, że zmienia terminy: a. Wizje lokalną należy odbyć w nieprzekraczalnym terminie do 26.04.2019. b. Ofertę należy złożyć w terminie: do 30.04.2019 Termin wizji lokalnej do ustalania z p. Rapacz Adam kom. +48 609 680 379, e-mail: Adam.Rapacz@synthosgroup.com lub w razie niedostępności z: p. Sławomir Przybyłowski tel.: +48-783 293 986 E. Slawomir.Przybylowski@synthosgroup.com

483/2019 Doprowadzenie gazu ziemnego do K-4 - Zaprojektuj i wybuduj rurociąg gazu - Mapka poglądowa.

08.04.2019

Zamawiający przekazuje mapkę poglądową do zadania: 483/2019 - Doprowadzenie gazu ziemnego do K-4.

Orientacyjna trasa rurociągu z węzła B5 do kotła K4. Rzeczywista, szczegółowa trasa, wymaga uzgodnień z Zmawiajacym. 

483/2019 Doprowadzenie gazu ziemnego do K-4 - Zaprojektuj i wybuduj rurociąg gazu.

05.04.2019

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu najbardziej optymalnego dla potrzeb Zamawiającego, wariantu rurociągu gazu ziemnego do Kotła nr. 4 (dalej: K-4) oraz jego wybudowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj „pod klucz” zgodnie z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1.

Oświęcim, 5.04.2019

Zapytanie Ofertowe POBJ 483/2019

 

Szanowny Państwo,

 

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

 

ogłasza przetarg na: "Doprowadzenie gazu ziemnego  do K-4"

 

1.           WPROWADZENIE – OPIS I CEL PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu najbardziej optymalnego dla potrzeb Zamawiającego, wariantu rurociągu gazu ziemnego do Kotła nr. 4 (dalej: K-4) oraz jego wybudowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj „pod klucz” zgodnie z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1. 

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie Zamawiającemu odbiór gazu ziemnego przez K-4 przesłanego zaprojektowanym i wybudowanym przez Wykonawcę Przedmiotem zamówienia oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu zamówienia zgodnej z Wymaganiami Zamawiającego do dn. 01.11.2019 

Szczegółowy zakres znajduje się w załączniku nr 1.

 

2.           HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

- spotkania techniczne z oferentami / obowiązkowa wizja lokalna:                            do 19.04.2019

- złożenie ofert technicznych:                                                                                         do 25.04.2019

 

Termin wizji lokalnej do ustalania z

p. Rapacz Adam kom. +48 609 680 379, e-mail: Adam.Rapacz@synthosgroup.com

lub w razie niedostępności z:

p. Sławomir Przybyłowski  tel.: +48-783 293 986 E. Slawomir.Przybylowski@synthosgroup.com

 

Zakładany termin realizacji Przedmiotu zamówienia i osiągniecia Celu :                    do: 01.11.2019

 

 

4.           OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

sprawy handlowe:

Dominik de Mehlem tel: +48-885 991 879 E. Dominik.deMehlem@synthosgroup.com

sprawy techniczne:

Adam Rapacz tel.: +48-609 680 379 E. Adam.Rapacz@synthosgroup.com

Sławomir Przybyłowski  tel.: +48-783 293 986 E. Slawomir.Przybylowski@synthosgroup.com

Krzysztof Frymer  - Specjalista ds. Inwestycji  lel: +48-783 293 970 E. Krzysztof.Frymer@synthosgroup.com

 

5.           PYTANIA I KOMENTARZE:

Pytania, Wnioski o zmiany lub dopuszczenia powinny zostać sformułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznacznie brzmiący oraz przesłane na adres email dominik.demehlem@synthosgroup.com w terminie przynajmniej 5 dni roboczych (dzień składania ofert nie wlicza się) przed wyznaczonym terminem składania ofert. 

 

Więcej szczegółów w załączniku: 483 2019 Ogłoszenie Doprowadzenie gazu ziemnego do K4.zip

 

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy o kontakt z Dominik de Mehlem tel: +48-885 991 879 E. Dominik.deMehlem@remove-this.synthosgroup.com w celu rejestracji dostawcy do sytemu przetargowego. 

 

 

52/TZ/DDM/2019 Dostawa i montaż 3 szt. Reaktorów szklanych 1L, 5L i 30L oraz 1 szt. Termostatu recyrkulacyjnego - Pakiet3 Pytania i odpowiedzi

03.04.2019

Pakiet3 Pytania i odpowiedzi

52/TZ/DDM/2019- Pakiet 3

Oświęcim, dnia 3.04.2019 r.

 

Dotyczy postępowania: 52/TZ/DDM/2019 pt.: „INV-REAKTOR SZKLANY: 1L, 5L i 30L” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Udzielono odpowiedzi na zadane pytania oraz Zamawiający zmienia termin składania ofert na 10.04.2019 do godz. 14.00 - szczegóły w załączniku: 52 2019 Pakiet3 Pytania i odpowiedzi.zip

© 2017 Synthos. All rights reserved.