Current tenders and Procurement

  • /A

18/TZ/AWDM/2019 Suszarki laboratoryjne 7 szt - Informacja o wyniku postępowania

04.03.2019

Dotyczy postępowania: 18/TZ/AWDM/2019 Suszarki laboratoryjne - 7 szt. POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Oświęcim, dnia 4.03.2019 r.

Dotyczy postępowania: 18/TZ/AWDM/2019

 

 

Suszarki laboratoryjne  - 7 szt.

 

 

 

 

 

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał oferty firmy dla Pakietu nr1 i nr2 :  

 

WOJCIECH KACA DONSERV

ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa

NIP: 522-00-11-445

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny dla obu Pakietów.

„Dostosowanie Instalacji oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim do wymagań Dyrektywy Wodnej 91/271/EWG poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu” - drogi i place

26.02.2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Dostosowanie Instalacji oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim do wymagań Dyrektywy Wodnej 91/271/EWG poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu”. wg. specyfikacji wymagań Zamawiającego oraz udostępnionej dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. W celu otrzymania załączników nr 2, 3, 4 należy wysłać maila na adres: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Informacja o wyniku postępowania 345/TZ/KG/2018- Przepływomierze laboratoryjne

26.02.2019

Oświęcim, 26.02.2019r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Przepływomierze laboratoryjne


Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie Zach Metalchem Sp. z o.o.

Informacja o wyniku postępowania 345/TZ/KG/2018- Przepływomierze laboratoryjne

26.02.2019

Oświęcim, 26.02.2019r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Przepływomierze laboratoryjne


Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie Zach Metalchem Sp. z o.o.

63/TZ/DWDM/2018 Aparat do oznaczania temperatury zapłonu - Informacja o wyniku postępowania

22.02.2019

Informacja o wyniku postępowania

Oświęcim, dnia 22.02.2019 r.

 

Dotyczy postępowania:63/TZ/DWDM/2018

 

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu

 

 

 

 

 

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:  

 

Inkom Instruments sp. z o.o. sp. k.

01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21, paw. 11

NIP: 524-03-03-889

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Projekt bazowy na instalację ESBR / Basic engineering for ESBR installation

11.02.2019

Szanowni Państwo

SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1 wszczyna postępowanie na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą: Projekt bazowy na instalację ESBR zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy o wysłanie zgłoszenia najpóźniej do dnia 28.02.2019 do godz. 12:00 jako odpowiedź do tego e-maila.

338/TZ/DM/2018 Dostawa Pipet automatycznych - Informacja o wyniku postępowania

08.02.2019

Dotyczy postępowania: 338/TZ/DM/2018 I074/17SA Rozbudowa CBR - Dostawa Pipet automatycznych . POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych” Informacja o wyniku postępowania

Oświęcim, dnia 8.02.2019 r.

Dotyczy postępowania:338/TZ/DM/2018

 

I074/17SA Rozbudowa CBR - Dostawa Pipet automatycznych .

 

 

 

 

 

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał oferty firmy:  

 

Pakiet 1:

Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. O/Kraków

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7

Regon: 000986610     NIP: 526-025-19-19

 

Pakiet2:

Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o. O/Kraków

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7

Regon: 000986610     NIP: 526-025-19-19

 

 

Oferty obejmują wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskały największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

5/2019 Opracowanie mapy do celów projektowych pod rurociąg gazu ziemnego -Pytania i odpowiedzi PAKIET 1

07.02.2019

Dotyczy postępowania: Zapytanie Ofertowe POBJ 5/2019 pt.: Opracowanie mapy do celów projektowych pod rurociąg gazu ziemnego. PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

POBJ 005/2019 -Pakiet 1

Oświęcim, dnia 7.02.2019 r.

 

Dotyczy postępowania: Zapytanie Ofertowe POBJ 5/2019   pt.: Opracowanie mapy do celów projektowych pod rurociąg gazu ziemnego.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

1. Pytanie

Czy projektowany rurociąg ma być podziemny czy też nadziemny?

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo planuje przebieg pod ziemią a tam gdzie to możliwe na ogólnozakładowych estakadach.

 

2. Pytanie

Jakie branże należy uzgodnić?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje uzgodnienia mapy z Działem Infrastruktury Technicznej w Synthos, co zostanie wykonane za darmo przez Synthos. W tym przypadku będzie ustalane uzbrojenie terenu oraz lokalizacje przeszkód.

 

3. Pytanie

Czy uzgodnienia branżowe zamawiamy wyłącznie w firmie Synthos czy też u zewnętrznych dysponentów sieciami?

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2 jest to załatwiane przez Synthos ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi.

 

4. Pytanie

Jakie są koszty i czas oczekiwania na wewnętrzne zamówienia branżowe w firmie Synthos?

Odpowiedź:

Za darmo, należy przyjąć do 3 tygodni.

 

5. Pytanie

Czy dysponują Państwo i czy jest możliwość uzyskania nieaktualnych podkładów mapowych(najlepiej DWG.) w celu określenia nakładu pracy.  Niestety załącznik z zakresem jest bardzo nieczytelny.

 

Odpowiedź:

Jak w załączeniu.

 

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Przedłużenie terminu składania ofert- 345/TZ/KG/2018 Przepływomierze laboratoryjne

05.02.2019

Oświęcim, dnia 05.02.2019 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
z dnia 25.01.2019r.


PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A.
w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert dla
projektu:
– zapytanie ofertowe l.dz. nr 345/TZ/KG/2018 Przepływomierze laboratoryjne


Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 07.02.2019 do godziny 23:59.


Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz
prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

5/2019 Opracowanie mapy do celów projektowych pod rurociąg gazu ziemnego

01.02.2019

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Opracowanie mapy do celów projektowych pod rurociąg gazu ziemnego.”

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828 ogłasza przetarg na:

"Wykonanie mapy do celów projektowych pod rurociąg gazu ziemnego."

zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.
Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 11.02.2019 do godz. 12:00 jako odpowiedź (Oferty powinny być przesłane wyłącznie tutaj) do tego e-maila. Państwa oferta powinna być zgodna z instrukcjami podanymi w zapytaniu ofertowym.

1. WPROWADZENIE ? PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest
? przygotowanie mapy do celów projektowych dla zakresu wskazanego w załączniku ZAKRES_ MDP_GAZ_mono.pdf uzyskanie akceptacji Zamawiającego przed przekazaniem mapy do klauzulowania
? klauzulowanie mapy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu
? przekazanie mapy Zamawiającemu w wersji cyfrowej oraz papierowej

Szczegółowy zakres prac zawarto w pkt.2. w załączniku nr1.

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: udzielenie min. 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na Przedmiot zamówienia.

2. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO i PROJEKTU:
? potwierdzenie udziału w akcji ofertowej do dnia: 8.02.2019
? wizja lokalna dla zainteresowanych termin do ustalenia
? pytania techniczne i handlowe można przesyłać do dnia: 7.02.2019
? złożenie ofert do dnia: 11.02.2019
? termin wykonania Przedmiotu zamówienia do: wg. pkt. 5 zał. nr1

3. WIZJA LOKALNA:
W celu umówienia wizji lokalne prosimy o kontakt z:
Marcin Kania
Specjalista ds. inwestycji
tel. +48 885 511 558
Marcin.Kania@remove-this.synthosgroup.com

lub

Jerzy Wojciechowski
Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej
tel: +48 33 847 34 02
Jerzy.Wojciechowski@remove-this.synthosgroup.com

7. OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:
sprawy handlowe:
Dominik de Mehlem T. 33 847 26 82 E. Dominik.deMehlem@remove-this.synthosgroup.com
sprawy techniczne:
Krzysztof Frymer Kierownik Projektu tel. +48 783 293 970 Krzysztof.Frymer@remove-this.synthosgroup.com
Marcin Kania Specjalista ds. inwestycji tel. +48 885 511 558 Marcin.Kania@remove-this.synthosgroup.com
Jerzy Wojciechowski Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej tel: +48 33 847 34 02
Jerzy.Wojciechowski@remove-this.synthosgroup.com

© 2017 Synthos. All rights reserved.