Zodpovědné zpracování odpadů

Sázíme na řešení šetrná k životnímu prostředí.

Všestranně pečujeme o životní prostředí

Všichni si jsme velmi dobře vědomi toho, jak důležité je správné zpracování odpadů a čištění odpadních vod. Synthos vlastní 76,79 % podílů v Městské průmyslové čistírně odpadních vod v Osvětimi (MPOŚ).

Mezi hlavní směry působnosti společnosti patří: čištění odpadních vod, využití a likvidace odpadů a laboratorní analýzy. MPOŚ vlastní všechna nutná rozhodnutí a povolení vyžadovaná platnými předpisy, a to jak v oblasti nakládání s odpadními vodami, tak i v oblasti vytváření, využívání a likvidace odpadů.

Myslíme na budoucnost, ale jednáme již nyní

Myslíme na budoucnost, ale jednáme již nyní
MPOŚ byl mnohokrát oceněn za činnost v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Činnosti společnosti měly a mají významný dopad na kvalitu a komfort života obyvatel Osvětimi.
Ve společnosti Synthos sázíme na investice, které mohou MPOŚ učinit šetrnější k životnímu prostředí. Snažíme se realizovat i projekty, které pomohou zajistit i budoucnu zájem o kvalitu životního prostředí. Věříme, že zavedením změn ve způsobu organizace naší společnosti máme také vliv na pozitivní změny ve světě kolem nás.

 

Více informací ohledně působnosti MPOŚ naleznete zde www.empos.pl