Víme, jak pečovat o naši planetu

Věříme, že je možné svět změnit k lepšímu. Jedinou podmínkou je začít od sebe – teď a tady.

Ve společnosti Synthos přinášíme příznivá řešení, která pomáhají změnit svět. Tak, aby se stal lepším, přátelštějším a bezpečnějším místem pro život a práci.

Řešení nabízená společností Synthos jsou s námi každý den – právě díky nim můžeme zastavit negativní změny ve světě kolem nás. Přesvědčete se, jak je to snadné!

REDUKCE
EMISÍ Co2

100%
0%

REDUKCE
EMISÍ Co2

Jsme s Vámi cestou do práce a do školy. Děláme Vám společnost pokaždé, když používáte auto nebo jiné vozidlo vybavené pneumatikami.

Použití našich syntetických kaučuků v pneumatikách s nízkým valivým odporem umožňují redukci emisí CO2 v dopravě.

Použití našich syntetických kaučuků v pneumatikách s nízkým valivým odporem umožňují redukci emisí CO2 v dopravě.

Naše izolační řešení pomáhají zajistit rodinám to, co je pro nás všechny nejdůležitější – teplo rodinného krbu.

Izolace budov našimi izolačnmi materiály zvyšuje jejich energetickou efektivitu a umožňují redukci emisí CO2.

Izolace budov našimi izolačnmi materiály zvyšuje jejich energetickou efektivitu a umožňují redukci emisí CO2.

Snížení obsahu těkavých organických látek

Snížení obsahu těkavých organických látek

S námi svět hraje všemi barvami! Jsme s Vámi i mezi barvami a laky, které jsou určeny jak pro domácnosti, tak i veřejné prostory.

Našich ekodisperze ve výrobě barev a laků umožňují snížení emisí těkavých organických látek pocházejících právě z těchto barev.

Našich ekodisperze ve výrobě barev a laků umožňují snížení emisí těkavých organických látek pocházejících právě z těchto barev.

ORGANICKÝCH LÁTEK ZVĚTŠENÍ PLOCHY

Zemědělcům a pěstitelům pomáháme zajistit nejvyšší kvalitu ovoce a zeleniny. Usilujeme o to, aby byly plodiny ekologické a dostatečně chráněné.

Použitím našich přípravků na ochranu rostlin přispíváme ke zvětšování plochy ekologického zemědělství.

Podívejte se, co děláme pro to, aby naše podnikání bylo ještě ekologičtější a aby se budoucím generacím žilo lépe.

Naše závazky 2030

13%

Zelené suroviny
13 % naší surovinovéuzákladny budou tvořit BIOsuroviny nebo recykláty.

10%

Zelená výroba
Snížíme spotřebu energie a médií o 10 % (na každou tunu vyrobeného produktu).

28%

Zelená energie
Snížíme emisi skleníkových plynů na GJ vyrobené a nakoupené energie o 28 %.

100%

Zelené produkty
100 % našeho seznamu produktů budou tvořit udržitelné produkty.

100%

Udržitelné partnerství
100 % všech partnerství se Skupinou Synthos bude mít udržitelný profil.

13%

Zelené suroviny

13 % naší surovinovéuzákladny budou tvořit BIOsuroviny nebo recykláty.

10%

Zelená výroba

Snížíme spotřebu energie a médií o 10 % (na každou tunu vyrobeného produktu).

28%

Zelená energie

Snížíme emisi skleníkových plynů na GJ vyrobené a nakoupené energie o 28 %.

100%

Zelené produkty

100 % našeho seznamu produktů budou tvořit udržitelné produkty.

100%

Udržitelné partnerství

100 % všech partnerství se Skupinou Synthos bude mít udržitelný profil.

Bezuhlíková energie v Synthos od roku 2028!

Klimaticky neutrální od roku 2050!

Jak toho chceme dosáhnout?

Recyklované suroviny

Zaměřujeme se na to, abychom co nejvíce využívali potenciál BIO a recyklovaných surovin.

Proto usilujeme o to, aby podíl klíčových monomerů bio původu dosahoval 10 % a recyklovaného polystyrenu až 40 %.

Optimalizace a zvýšení efektivity výrobních procesů

V našich výrobních závodech aktivně pracujeme na snižování úrovně spotřeby elektrické energie a médií (vody, technických plynů a chladu). Za tímto účelem realizujeme řadu projektů zvyšujících energetickou efektivitu našich výrobních jednotek a staveb. Zároveň omezujeme množství vyráběného odpadu.

.

Udržitelné navrhování výrobků

Chceme, aby 100 % našich nových výrobků mělo udržitelný charakter. Hovoříme zde nejen o samotném složení jednotlivých produktů, ale také o výrobním procesu.

Udržitelný charakter výrobků znamená totiž navrhování výrobků a jejich obalů se zaměřením na maximální omezení negativního vlivu na životní prostředí v celém cyklu životnosti  výrobku.

.

Snížení emisí a využití ekologických zdrojů energie

Sázíme na zdroje energie s nulovými nebo nízkými emisemi. Rozvíjíme projekty týkající se mořských větrných farem a jaderné energie založené na malých reaktorech. Usilujeme o to, abychom v rámci naší skupiny do roku 2028 zcela vyřadili uhelná aktiva.

Podrobné monitorování uhlíkové stopy

Chceme, aby byly pro všechny naše výrobky připraveny přesné výpočty týkající se toho, jakou uhlíkovou stopu po sobě zanechávají.

Bezpečné a udržitelné pracovní prostředí

Každou pozitivní změnu musíme začít u sebe. Neustále zvyšujeme úroveň bezpečnosti a snažíme se, aby všichni naši zaměstnanci byli zapojeni do realizace strategie udržitelného rozvoje.

Zodpovědná spolupráce s partnery

Věříme, že podnikání je znamená mnohem více, než jen suché kalkulace. Proto budujeme vztahy výhradně s firmami, které vyznávají podobné hodnoty.

Působnost ve prospěch lokálních komunit

Aktivně se zapojujeme do činností podporujících regiony, ve kterých působíme. Podnikáme kroky pro podporu zachování biodiversity. Kromě toho si přejeme, aby byly všechny místní školy (Osvětim, Kralupy, Breda, Wingles, Schkopau) zapojeny do našeho informativně-vzdělávacího programu.

Popovídejme si o udržitelném rozvoji!

Máte otázky ohledně naší činnosti ve věci lidí a životního prostředí? Napište nám!

obálka

Hlášení a materiály ke stažení