InVento

Unikátní funkce

Unikátní kompozice složek Geopolymeru používaného v technologii InVento funguje na bázi blokování infračerveného záření. To je klíčové zejména z hlediska požadavků současného stavebnictví v rámci omezování tepelných ztrát a stability výkonnostních parametrů termoizolačních desek.

Výzkumy prokázaly, že ve srovnání s tradičními polystyrenovými deskami je termoizolační účinnost InVento o 25 % vyšší..

Tato konkurenční vlastnost je důsledkem unikátních vlastností ekologického Geopolymeru zabudovaného v buněčné struktuře InVento.

Prostorová struktura Geopolymeru je charakteristickou součástí konstrukce materiálu InVento a ovlivňuje jeho optické vlastnosti – blokuje pronikání tepelného záření přes bariéru.

Geopolymer je moderní materiál, který má vliv nejen na vysokou termoizolaci, ale s vysokou požární odolnostía v termoizolačních polystyrenových deskách. plní také funkci ekologického zpomalovače hoření

Izolace prémiové třídy

Váš dům je dokonale zateplený, protože je použita technologie, která zajišťuje nejlepší izolační parametry výrobků na trhu.

Izolace prémiové třídy je umožněna homogenní buněčnou strukturou materiálu, do které je zabudovaný inovativní Geopolymer.

To představujz nejvyšší, doposud nedosažitelnou výši termoizolace polystyrenových desek na trhu.

Nižší tloušťka desky ,(vesrovnání s bílými polystyrenovými deskami až o 25 %) umožňuje rychlejší montáž a menší tloušťku celého termoizolačního systému a možnost mělčího pokládání okenních otvorů zvyšuje množství světla dopadajícího do vnitřních prostor.

Šetření energie

Díky unikátní buněčné stavbě zajišťují polystyrenové desky vyrobené na bázi InVento nejlepší termoizolační ochranu budov. Proto v letním období dochází ke snížení nároků na energii potřebné pro chlazení a v zimě pro vytápění vnitřních prostor.

Na takto významné omezení spotřeby energie má vliv termoizolační parametr – nazývaný součinitel tepelné vodivosti – λ. InVento nabízí nejlepší parametr λ na trhu.

Omezování spotřeby energie přináší nejen ekonomické výhody, ale i přínosy pro životní prostředí.

Péče o životní prostředí

Zvolením materiálu na bázi suroviny InVento budete mít jistotu, že jste zvolili nejekologičtější termoizolační řešení vyrobené bezodpadním procesem šetrným k prostředí výroby.

Výrobky zhotovené technologií InVento jsou plně recyklovatelné. Jejich složení a stavba umožňují plnit předpoklady cirkulární ekonomiky.

Unikátní Geopolymer, zabudovaný do struktury InVento, je výjimečně ekologický. Je tomu tak proto, že se plně získává procesem recyklace. Ve výrobě desek EPS se může používatopakovaně, a to bez jakéhokoliv snížení kvality výsledných vlastností.

InVento je nejmodernější produktová řada Synthos EPS, navržená s ohledem na životní prostředí.

InVento jsou šedé polystyreny prémiové třídy, určené pro pěnění (EPS). Jsou to inovativní a ekologické produkty navržené pro široké použití na termoizolačním trhu. Jejich součinitel tepelné vodivosti [λ] dosahuje hodnoty nižší než 0,030 [W/m·K].

Produkty InVento se vyrábí procesem vytlačování na nejmodernějších přístrojích tohoto typu v Evropě. K jejich výrobě se používáunikátní ekologická přísada Geopolymer, která snižuje součinitel tepelné vodivosti a jako zpomalovač hoření neobsahuje halogen.

Produkty InVento jsou výjimečné zejména pro svou ekologickou povahu – plní předpoklady cirkulární ekonomiky. Vysokou konkurenční převahu produktové řady InVento stanoví nejen termoizolační parametry produktů, ale také možnost jejich celkové recyklace a bezodpadní proces výroby, v rámci kterého jsou používané recyklované suroviny. Vynikající zpracovatelnost InVento umožňuje omezit materiálové ztráty a přináší úspory vyplývající z možnosti zkrátit doby zpracování.

Typické použití konečných produktů InVento zahrnuje termoregulaci:

  • vnitřních a venkovních stěn,
  • plochých a sedlových střech,
  • podlah a základů.

Výrobky

Máte nějaké otázky?

Chcete se dozvědět více o řešeních, která nabízíme?

Napište nám