Disperze a latexy

Synexil® a Osakryl®

Disperze Synexil® a Osakryl® jsou značky vodních disperzí, které vyrábí společnost Synthos.

Do skupiny Synexil® a Osakryl® patří široká škála disperzí vyráběných na bázi akrylátových, styrenovo-akrylátových a vinylovo-akrylátových kopolymerů a vinylacetátových homopolymerů.

Aktuální portfolio vodních disperzí Synthos odpovídá potřebám stavební chemie chápané v širším smyslu – mj. výrobců barev, omítek, základních nátěrů, tmelů, včetně dekorativních nátěrů (štuky), lepidel pro různé použití (papír, dřevo, PSA a jiné).

Od okamžiku zahájení výroby vodních disperzí v Synthos je zvláštní pozornost společnosti věnována ekologickémuaspektu těchto produktů. Proto žádná z disperzí neobsahuje emulgátory typu APEO (ethoxylované alkylfenoly), rozpouštědla, nebezpečné plastifikátory ani jiné látky škodlivé pro zdraví nebo životní prostředí uvedené na Seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (REACH Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorization), v individuální koncentraci stejné nebo vyšší než jsou přípustné normy.

Všechny naše produkty jsou podrobeny přísné vnitřní kontrole kvality – založené na integrovaném systému ISO, na žádost zákazníka můžeme kontrolu doplnit o další parametry klíčové z hlediska našich obchodních partnerů.

Máte nějaké otázky?

Chcete se dozvědět více o řešeních, která nabízíme?

Napište nám