Postaráme se o teplo vašeho domova

Jsme největším výrobcem expandovatelného polystyrenu (EPS) v Evropě a hlavním dodavatelem desek XPS ve střední Evropě.

Naše řešení jsou široce používána ve stavebnictví.

Nabízíme mnoho řešení pro stavebnictví – od expandovaného polystyrenu, přes hotové desky XPS, až po suroviny nezbytné ve výrobě materiálů stavební chemie.

Narůstající náklady na energii a větší angažovanost v péči o životní prostředí nás nutí používat pokročilejší a ještě efektivnější termoizolační materiály. Jejich úkolem je uvnitř budov udržovat teplotu na úrovni očekávané uživateli a také vnitřek budov chránit před vlivem vnější teploty (jak v zimní, tak i v letní sezóně).

V Evropě je patrný silný trend snižování konečné spotřeby energie.

Dochází k tomu mj. po přijetí směrnice Evropské unie, týkající se nutnosti snížení energetické náročnosti budov a zavedení programů podporujících šetření energie.

Dle odhadů je až 60 % termoizolací budov na polském trhu vyrobeno z polystyrenu – produktu z expandovaného polystyrenu EPS.

Jak uvádí různé zdroje – až 85 % celé výroby polystyrenu se používá pro zateplování fasád budov. S ohledem na výše uvedené trendy a změny v evropském právu se odhaduje neustálý nárůst tohoto čísla.

EPS desky se také používají jako materiál pro akustickou izolaci, protože chrání před nadměrným hlukem.

Expandovaný polystyren nabízený společností Synthos je určen zejména pro výrobu polystyrenových desek.

Jedná se o nejpoužívanější termoizolační materiál na stavebním trhu. Za svou oblíbenost vděčí především svým vlastnostem, pro které je nejefektivnějším materiálem v oblasti termoizolace – navíc s atraktivním poměrem ceny a kvality.

Mezi další výhody patří mj. snadná montáž, ideální pevnostní parametry a neobvyklé, a v dnešní době velmi klíčové, možnosti recyklace.

EPS je totiž jediným termoizolačním výrobkem na trhu, u kterého je možná jeho celková recyklace.

Další informace

Synthos XPS Prime

Dalším produktem společnosti Synthos určeným pro stavební trh jsou hotové desky Synthos XPS PRIME¨.

Jedná se o moderní termoizolační materiál navržený s ohledem na ekologii. Jeho moderní receptura představuje rozšíření bílé desky Synthos XPS, která je oblíbená u zákazníků v mnoha zemích.

Desky jsou konečným produktem – hotovým stavebním materiálem. Synthos XPS PRIME je materiál, který se procesem přímého pěnění a vytlačování (extruze) tvaruje do podoby desky.

Desky charakterizuje specifická struktura pěny s uzavřenými buňkami s nízkou hustotou a hladkým povrchem. Mají symbol GREEN LAMBDA, který vyjadřuje snahu Skupiny Synthos nabízet inovativní řešení, která usnadňují život a nemají negativní dopad na přírodní prostředí.

Další informace

Vodní disperze

Synthos je také výrobcem pokročilých vodních disperzí dostupných pod značkami Synexil® a Osakryl®.

V technologiích našich disperzí kombinujeme roky zkušeností s energií a nadšením týmu R&D a neustálou účastí našich zaměstnanců na všech světových konferencích a kongresech týkajících se technologie emulzní polymerizace a jiných událostí v oboru.

Přizpůsobení potřebám náročného trhu motivuje Synthos k navrhování produktů s použitím stále pokročilejších technologií. Naši zákazníci jsou pro nás inspirací, která nás vede k zdokonalování naší obchodní nabídky i technického servisu.

Další informace

Latex

Latexy jsou dalším výrobkem Synthos, který se používá ve stavebnictví.

Jsme výrobcem styren-butadienových latexů: koncentrovaných, karboxylovaných a samozesíťujících. Díky svým unikátním vlastnostem se s úspěchem používají při impregnaci skrytých sítí nebo výrobě izolací na bázi živičných emulzí.

Nabízíme také produkty, které neobsahují donory formaldehydu.

Naše latexy se kromě využití ve stavebnictví používají také k výrobě matrací a impregnaci netkaných materiálů.

Máte nějaké otázky?

Chcete se dozvědět více o řešeních, která nabízíme?

Napište nám