Rodo Form CS

Správce Vašich osobních údajů je Synthos S.A., se sídlem Oświęcim (32600), ul. Chemików 1. zapsaná do obchodního rejstříku národního soudního rejstříku pod číslem 0000038981, jehož registrační spis uchovává Okresní soud pro Kraków Śródmieście v Krakově, XII Obchodní Oddělení národního soudního rejstříku, se základním kapitálem ve výši 39 697 500,00 PLN, plně splaceným, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, dále jen „Synthos“ nebo „Správce“.

1. Kontakt s administrátorem je možný prostřednictvím vyhrazeného kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách na kartě “Kontakt” nebo prostřednictvím e-mailové adresy: .

2. V zájmu zajištění nejvyšších standardů v oblasti ochrany osobních údajů, Správce jmenoval Inspektora pro Ochranu Osobních Údajů. Ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a zejména souvisejících s využitím Vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat inspektora jmenovaného společností Synthos na adrese: .

3. Podmínky zpracovávání osobních údajů jsou popsány v Zásadách Ochrany osobních údajů.