CR/S/20

Technické listy jsou k dispozici pouze na vyžádání e-mailem.

Formulář technické karty

CR/S/20

Popis

Papermax CR/S/20 je bílé disperzní lepidlo na bázi vodní disperze polyvinylacetátu. Vytváří bezbarvý a velmi odolný spoj. Při ohýbání slepených povrchů se nedrolí. Jedná se o rychle tuhnoucí výrobek – určený k lepení běžně savých papírů a kartonů.

  • Výroba obalů z papíru, lepenky, kartonu a látek a výroba lepenky (včetně potravinových obalů).

  • Lepidlo v závislosti na použití naneste strojově nebo ručně, standardními nástroji pro nanášení lepidla. Lepidlo je připravené k použití.

Parametry

Viskozita [mPas] Elasticita Doba tuhnutí
1 000 ÷ 1 500 nízká dlouhá
  • Viskozita [mPas] Elasticita Doba tuhnutí
    1 000 ÷ 1 500 nízká dlouhá