CR/S 04.51 DB

Technické listy jsou k dispozici pouze na vyžádání e-mailem.

Formulář technické karty

CR/S 04.51 DB

Popis

Lepidlo CR/S 04.51 DB je bílé disperzní lepidlo na bázi vodní disperze polyvinylacetátu. Vytváří bezbarvý elastický a velmi odolný spoj. Při ohýbání slepených povrchů se nedrolí. Jedná se o rychle tuhnoucí výrobek – určený k lepení běžně savých papírů a kartonů.

  • Lepidlo určené pro obalový průmysl:

    • laminování papírových voštin
    • výroba obalů z papíru, lepenky, kartonu a látek a výroba lepenky (včetně potravinových obalů)

  • Lepidlo v závislosti na použití naneste strojově nebo ručně, standardními nástroji pro nanášení lepidla. Lepidlo je připravené k použití.

Parametry

Viskozita [mPas]ElasticitaDoba tuhnutí
4 300 ÷ 4 700vysokákrátká
  • Viskozita [mPas] Elasticita Doba tuhnutí
    4 300 ÷ 4 700 vysoká krátká