CR LUX

Technické listy jsou k dispozici pouze na vyžádání e-mailem.

Formulář technické karty

CR LUX

Popis

Lepidlo CR Lux je bílé disperzní lepidlo na bázi vodní disperze polyvinylacetátu se zušlechťujícími přísadami. Vytváří bezbarvý elastický a velmi odolný spoj. Při ohýbání slepených povrchů se nedrolí. Jedná se o rychle tuhnoucí výrobek – určený k lepení běžně savých papírů a kartonů

 • Lepidlo určené pro obalový průmysl:

  • výroba obalů z papíru, lepenky, kartonu a látek a výroba lepenky (včetně potravinových obalů)
  • kašírování lepenky (pro polepování velkých povrchů papírů nebo lepenky)
  • knihařství

 • Lepidlo v závislosti na použití naneste strojově nebo ručně, standardními nástroji pro nanášení lepidla. Lepidlo je připravené k použití.

Parametry

Viskozita [mPas]ElasticitaDoba tuhnutí
> 65 000vysokákrátká
 • Viskozita [mPas] Elasticita Doba tuhnutí
  > 65 000 vysoká krátká