3

Laurent Guillermin

Člen správní rady

V roce 1991 promoval na Ecole Superieure de Commerce de Toulouse s magisterským titulem v oboru financí a účetnictví.

Pracovní kariéru zahájil v roce 1991 – na pozici finančního kontrolora ve společnosti Merlin Gerin Vertesz v Budapešti. Od roku 1993 pracoval v Paříži jako zástupce finančního ředitele v Schneider Electric. Od roku 1997 zastával funkci finančního ředitele Schneider Electric Polska ve Varšavě, kde byl mj. zodpovědný za zavedení systému SAP a za procesy fúze a přeměny společností.

V roce 2002 se stal finančním ředitelem v elektrárně Elektrownia Rybnik S.A. V roce 2008 zahájil práci v EDF Polska S.A. na pozici projektového manažera pro implementaci centra sdílených služeb pro Skupinu EDF Polska. Od roku 2010 pokračoval svou kariéru v EDF Polska S.A. jako Business Transformation Officer zodpovědný za proces přeměny Skupiny EDF v Polsku. V letech 2013-2017 působil jako předseda dozorčích rad v PGE Paliwa sp. z o. o. a v tepelné elektrárně Elektrociepłownia „Zielona Góra“ S.A. Od září 2013 do února 2018 byl členem správní rady EDF Polska S.A. a PGE Energia Ciepła S.A., zodpovědným za finance, IT a řízení tržních rizik.