1

Jarosław Grodzki

Předseda dozorčí rady

Studoval na Fakultě financí a statistiky na Varšavské ekonomické škole (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). V roce 1994 vystudoval postgraduální daňové studium na Varšavské ekonomické škole (Szkoła Główna Handlowa).

Od roku 1992 do prosince 1997 pracoval v Obchodní bance ve Varšavě S.A. (Bank Handlowy w Warszawie S.A.). Zúčastnil se organizace Kapitálového operačního střediska Obchodní banky ve Varšavě S.A. (Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.) a poté pracoval v Oddělení emisí cenných papírů Obchodní banky (Wydział Emisji Papierów Wartościowych Banku Handlowego). V roce 1996 byl jmenován do funkce ředitele finanční poradenské kanceláře. V první polovině roku 1998 byl zaměstnán ve společnosti Hydrocentrum S.A. na pozici poradce předsedy. Ve stejném roce nastoupil do společnosti Echo Investment S.A., nejdřív jako obchodní ředitel, poté jako místopředseda představenstva a v letech 2007-2008 jako předseda představenstva Echo Investment S.A. Od roku 2009 zastává řídící funkce ve skupině společností kontrolovaných Michałem Sołowowem. Od roku 2011 je předsedou dozorčí rady Synthos S.A., předsedou dozorčí rady MS Galleon AG a místopředsedou dozorčí rady mj. společností: Cersanit S.A. a Barlinek S.A.