Poznejte náš tým

Seznamte se s osobami, které tvoří značku Synthos a každý den pracují pro společné dobro jak naší společnosti a našich obchodních partnerů, tak i celého životního prostředí.

01

Poznejte náš tým

Seznamte se s osobami, které tvoří značku Synthos a každý den pracují pro společné dobro jak naší společnosti a našich obchodních partnerů, tak i celého životního prostředí.

Justyna Zygmunt Technická specialistka

Moje spolupráce se společností Synthos začala v roce 2016, kdy jsem se zúčastnila tříměsíční stáže „Hraješ o stáž“ – na oddělení kaučuků.  Po ukončení stáže mi bylo nabídnuto stálé zaměstnání na pozici technického specialisty. S radostí jsem tuto nabídku přijala-.

Práce na pozici technologa si cením zejména díky možnosti rozvoje a obohacení o zkušenosti. Každý den v Synthos je pro mě spojením práce a mého velkého koníčka – chemie. Kdybych se měla opět vědomě rozhodnout pro první zaměstnání v oboru chemie, bezpochyby bych zvolila práci v Synthos.

Joanna Żak Specialistka controllingu

Svou kariéru v Synthos jsem zahájila v roce 2015 na pozici mladšího účetního specialisty. Po několika měsících jsem obdržela nabídku pro přesun do oddělení controllingu.

Moje práce mi přináší hodně radosti a nadšení. Analýza údajů vůbec nemusí být nuda! Zejména, když z porovnávaných sloupců vyplývá, že se Synthos neuvěřitelnou rychlostí rozvíjí a pozitivní vliv na rozvoj našeho regionu má mnoho spolufinancovaných projektů. má

Jarosław Mitoraj Mistr

Ve společnosti pracuje od roku 1994 na pozici chemický technik operátor a od letošního dubna na pozici mistra v oddělení polymerních přísad.

Práce v Synthos mě naučila sebekázeň a zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mé kolegy. Synthos je spolehlivý zaměstnavatel, loajální k zaměstnanci a dbá o bezpečnost na pracovišti. Všechny náležitosti jsou vypláceny včas. V mém profesním i soukromém životě je pro mě nejdůležitější vzájemná důvěra, přátelská atmosféra a kontakt s lidmi.

Kamil Gruncl Senior technolog

Po maturitě v roce 1994 jsem začal pracovat jako chemik pro obsluhu zařízení ve výrobě EPS, následně jsem pracoval na pozici operátora kontroly EPS a poté jsem byl povýšen na pozici vedoucího změny polystyrenů. V Synthos nyní pracuji na pozici hlavního ¤t specialistyna technologie na oddělení EPS.

Mezi mé hlavní úkoly patří zajišťování plynulého průběhu práce, koordinace činností mých spolupracovníků s kolegy z oddělení údržby elektrického a mechanického provozu. V rámci spolupráce s vedoucími změn jsem zodpovědný za plán změn a zajištění nepřetržité práce, která je klíčová pro naši výrobu. Účastním se příprav, dohledu nad novými investičními projekty a zavádění, realizace a kontroly shody 5S na oddělení polystyrenu.

S lidmi pracuji každý den, je to nedílnou součástí mé práce, stejně jako neustálý proces zlepšování pracovního prostředí mých zaměstnanců.

Libor Kotrč Koordinátor manipulace

V Synthos pracuji jako koordinátor manipulace. Mezi mé hlavní povinnosti patří vedení týmu, výběr osob, jejich motivace a hodnocení. Zabývám se logistickou sférou, konkrétně oddělením vnitřní překládky, tedy veškerými interními přepravami a mezi mé hlavní úkoly patří vedení denní směny výrobních jednotek, expedice vozidel na veškeré zboží a efektivita technických opatření, tzn. snažím se o to, aby byly všechny požadavky splněny. Rád pracuji s lidmi, rád se účastním zlepšování a zjednodušování procesů.

Kateřina Kostrounová Mistr úpravny vody

V Synthos pracuji již více než 30 let. Od pozice operátora, přes mistra, jsem se dostala na mou aktuální pozici mistra úpravny vody. Zapojuji se do zdokonalování technických a technologických procesů ve vodohospodářských střediscích. Účastním se vnitřních a vnějších auditů, pro které připravuji potřebné dokumenty. Ráda hovořím s lidmi a předávám jiným své zkušenosti. Práce s lidmi mě baví, na mé pozici mám možnost neustálého zlepšování a rozvoje.

Jiraporn Nomai Materiálový specialista

Jsem materiálový specialista ve společnosti Synthos. Od října 2020 pracuji ve skupině pro technologie a inovace v oblasti syntetického kaučuku. Ve společnosti jsem zodpovědná za vývoj pneumatikových aplikací a také pryžových směsí.

V současné době podporuji zejména vývojový projekt výroby energeticky úsporných pneumatik na bázi styren-butadienový kaučuku vyrobeného roztokovou polymerací (SSBR). Očekává se, že významně přispějí ke snížení emisí CO2.

To je také hlavní důvod, proč mě práce pro společnost Synthos velmi těší a uspokojuje. Mohu pomoci utvářet udržitelnou budoucnost používání syntetického kaučuku. Navíc jsem dostala příležitost spolupracovat s kolegy ze všech odvětví společnosti. Náš projektový tým sdružuje lidi s jedinečnou kombinací rozsáhlých znalostí produktů, od chemiků a inženýrů až po pracovníky výroby, marketingu a prodeje.

Sarah Lott Projektový inženýr

V společnosti Synthos pracuji jako chemická inženýrka v oddělení zlepšovacího inženýrství. S nadšením pro technickou práci jsem zodpovědná za optimalizaci a další rozvoj zařízení. U bývalých zaměstnavatelů jsem již měla na starosti plánování, vývoj a výstavbu zařízení. Bohužel výroba i vývoj produktů jsou pro mě novým odvětvím, protože jsem s ním dosud neměla žádné zkušenosti.

Zde, v Synthosu, je to jiné: opravdu mě baví výzvy, které představují praktickou odpověď na otázky, které guma přináší. Guma se lepí, stéká a špatně se zpracovává. Spousta proměnných má skutečný vliv na výrobní proces. Více, než jsem očekávala. Mnoho ruční práce vyžaduje také čištění zařízení. Vzrušující a náročné pracovní zkušenosti, které mi rozšířily obzory.

Také z hlediska osobního rozvoje společnost Synthos jednoduše předčila mé předchozí zaměstnavatele: Již samotný proces implementace byl pro mě do příjemný. I dnes je ze všech stran patrná velká ochota pomoci. Všichni v týmu mají správnou kombinaci znalostí a zkušeností. A třešničkou na dortu je pak to, kdy kolegové si také předávají zkušenosti a vždy jimi zahrnují “nové” kolegy. To vytváří skvělou pracovní atmosféru, ve které lidé rádi spolupracují a zapojují se.

Rozvíjejte se spolu s námi

Pokud je pro Vás důležitá dobrá pracovní atmosféra a možnost osobního rozvoje, jste na správném místě!
Prohlédněte si aktuální nabídky práce a přidejte se k nám!

zobrazit nabídky práce