Optima 800 FRN/PL

Optima 800 FRN/PL

Popis

Šedý EPS (geopolymer), snížená hodnota součinitele λ, obsahuje zpomalovač hoření (pFR), snížený obsah pentanu.

  • InVento Optima 800 FRN/PL: 1,1 – 1,4