Optima 800 FRE/PL

Optima 800 FRE/PL

Popis

Šedý EPS (geopolymer), snížená hodnota součinitele λ, obsahuje zpomalovač hoření (pFR), snížený obsah pentanu, obsah odpadu po spotřebiteli 20 %

  • InVento Optima FRE 800 /PL : 1,10 – 1,40