Optima 500 FRN/PL

Optima 500 FRN/PL

Popis

Šedý EPS (geopolymer), snížená hodnota součinitele λ, obsahuje zpomalovač hoření (pFR), snížený obsah pentanu.

  • InVento Optima 500 FRN/PL: 0,9 – 1,1