S/NL

S/NL

Popis

Bílý termoizolační EPS se zpomalovačem hoření, snížená hodnota součinitele λ, standardní obsah pentanu.

  • InSphere 300S/NL: 0,4 – 0,7
    InSphere 500S/NL: 0,7 – 1,0
    InSphere 800S/NL: 1,0 – 1,6
    InSphere 1600S/NL: 1,6 – 2,2