F/NL

F/NL

Popis

Bílý termoizolační EPS se zpomalovačem hoření, snížená hodnota součinitele λ, standardní obsah pentanu.

  • InSphere 300F/NL: 0,4 – 0,7
    InSphere 400F/NL: 0,5 – 1,0
    InSphere 500F/NL: 0,6 – 1,0
    InSphere 800F/NL: 1,0 – 1,6
    InSphere 1600F/NL: 1,6 – 2,5