F/CZ

F/CZ

Popis

Bílý termoizolační EPS se zpomalovačem hoření, snížená hodnota součinitele λ, standardní obsah pentanu.

  • InSphere 500F/CZ: 0,5 – 0,9
    InSphere 800F/CZ: 0,9 – 1,3
    InSphere 1000F/CZ: 1,3 – 1,8
    InSphere 1600F/CZ: 1,8 – 2,3
    InSphere 2000F/CZ: 2,3 – 3,1