Etika a oznamování nekalých praktik

Mají jeden cíl - společný úspěch

Jedním z našich nejdůležitějších cílů je zajistit, aby činnost naší organizace byla v plném souladu s platnými zákony, předcházet a bojovat proti všem nesrovnalostem, které souvisejí s její činností, pečovat o zájmy Společnosti a Skupiny, a to bez ohledu na to, zda tyto povinnosti vyplývají z domácí nebo evropské legislativy či interních procedur Společnosti, a také budovat v organizaci kulturu odpovědnosti a regulovat proces oznamování a šetření nahlášených nesrovnalostí.

Z tohoto důvodu jsme připravili oznamovací systém, který je zcela anonymní.

Heslo do platformy: SYNTHOS

Směrnice o hlášení nedostatků

ETICKÝ KODEX GK SYNTHOS

V GK SYNTHOS věříme, že základním principem naší činnosti je vzít osobní odpovědnost za své činy. Naše činy odrážejí nejvyšší standardy poctivosti, loajálnosti, solidnosti, péče a odpovědnosti za druhé. Naše práce je prováděna v souladu s platnými předpisy a tímto Etickým kodexem.

Jsme přesvědčeni, že striktní dodržování námi uznávaných etických zásad, je pro nás nejdůležitějším závazkem vůči naším zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům, a umožňuje nám vůči nim vytváření důvěryhodnost. Nedodržení tohoto kodexu, je považováno za porušení povinností vůči zúčastněným stranám, proto vynakládáme veškeré úsilí ve všech našich přijatých nápravných opatřeních.

Naší zaměstnanci jsou povinni neprodleně oznámit veškerá porušení vnitřních předpisů nebo případné trestné činnosti, svým nadřízeným nebo Etické komisi, povinně neprodleně projednat každou žádost a přijmout nebo iniciovat nápravná opatření vůči nahlášenému případu porušení.

V naší firmě fungují příslušné dokumenty detailně popisující postupy, které je třeba dodržet v případě nastalých konkrétních situací.
Tyto dokumenty jsou k dispozici pro všechny naše zaměstnance. Pokud mají zaměstnanci dotazy nebo pochyby, mohou se obrátit na svého nadřízeného.

Pěstujte s námi

Pokud je pro vás důležitá dobrá pracovní atmosféra a možnost osobního rozvoje - neváhejte! Podívejte se na naše aktuální nabídky práce a přidejte se k našemu týmu!

Zkontrolujte nabídky práce