EKO Energetika

Sázíme na vývoj a diversifikaci zdrojů energie.

Sázíme na vývoj a diversifikaci zdrojů energie.

Naším cílem je péče o životní prostředí, zastavení negativních změn a obnova klimatu.

Obnovitelné zdroje energie

Neustále hledáme nové způsoby jak získat čistou elektrickou energii, jejíž výroba nemá negativní dopad na naši planetu.

Nízká a nulová emisní aktivita

Již více let efektivně omezujeme emise CO2 a neustále se snažíme dosáhnout toho, aby naše činnost byla ve 100 % ekologická.

Energie budoucnosti čím dál tím blíže! Podívejte se, jak toho chceme dosáhnout

Fotovoltaika

(Osvětim, Polsko)

Jsme si vědomi faktu, že energetika (jak v Polsku, tak i celé Evropě) stojí před klíčovými výzvami spojenými s nutností přizpůsobení existujících jednotek požadavkům, které značným způsobem snižují emisní normy škodlivých látek.

Jedním z prvků energetické transformace Skupiny Synthos, a tudíž i diversifikace zdrojů energie, je první průmyslová fotovoltaická elektrárna v Osvětimi.

Na území výrobního závodu byla postavena výrobní jednotka o výkonu 1 MWp a v roce 2020 byla zapojena do energetického systému Synthos.

Díky ní jsme omezili emise CO2 a tím i zvýšili kvalitu ovzduší na území města.

Zlepšení kvality života obyvatel regionů, ve kterých působíme, je pro nás nanejvýš důležité. Proto na ostatních lokalitách plánujeme výstavbu dalších fotovoltaických farem.

Ekologické dálkové vytápění

(Kralupy nad Vltavou, ČR)

Naše tepelná elektrárna Tamero Invest
Energii čerpá ze zemního, který emituje mnohem méně znečištění než tradiční fosilní paliva
(černé uhlí, hnědé uhlí, ropa).

Parní kotle instalované v tepelné elektrárnět splňují všechny emisní standardy v souladu se závěry BAT. Samotný proces vytváření tepla a elektrické energie probíhá kombinovanou výrobou – tedy technologií s mnohem vyšším využitím paliva než u technologie oddělené výroby tepla a elektrické energie.

Naše společnost TAMERO INVEST s.r.o. od roku 2021 realizuje projekt rozšíření teplárenské sítě.

Díky tomu budeme schopni dodávat ještě větší množství tepla vyráběného v souladu se všemi environmentálními normami, což umožní nejen zvýšení kvality ovzduší v Kralupech, ale také přispěje k propagaci ekologických zdrojů tepla.

Šetrný paroplynový blok

(Osvětim, Polsko)

Jedním z našich hlavních cílů je úplné vyřazení uhlí, které ve výrobním procesu se v současné době používá.

Jelikož chceme mít reálný vliv na svět, ve kterém žijeme, stanovili jsme si ambiciózní cíl využívat výhradně nízkoemisní zdroje energie – a to již od roku 2028.

Abychom toho dosáhli, rozhodli jsme se postavit kombinovaný blok plynové a parní turbíny v Osvětimi. Tato investice umožní v existující tepelné elektrárně změnit palivovou směs.

Díky tomu budou moci jak Synthos, tak i obyvatelé Osvětimi využívat
nízkoemisní energii.

Jaderná energetika

V rámci strategie udržitelného rozvoje Evergreen jsme se zavázali skončit s fosilními palivy a podporovat alternativní a ekologické zdroje energie.

Naše úsilí o diverzifikaci čistých a bezpečných zdrojů energie zahrnuje vlastní investice a investice realizované jinými subjekty. Investice, které chceme být příjemcem, je projekt jaderné energetiky založený na malých reaktorech BWRX-300 realizovaný společností Synthos Green Energy S.A., průkopníkem v rozvoji jaderné energetiky v Polsku.

Více

Máte nějaké otázky?

Chcete se dozvědět více o řešeních, která nabízíme?

Napište nám