Přídavky

Technické listy jsou k dispozici pouze na vyžádání e-mailem.

Formulář technické karty

Přídavky

Popis

V nabídce Synthos naleznete akrylátové zahušťovadlo určené k použití jako modifikační prostředek pro reologické vlastnosti vodních výrobků stavební chemie (barev, omítek apod.).

Parametry

Název výrobku Popis výrobku Využití Druh polymeru pH Podíl suché složky [%] MTTF [˚C] Tg [˚C]
Synexil®
ATH 30
Akrylátové zahušťovadlo určené k použití jako prostředek modifikující reologické vlastnosti vodních výrobků stavební chemie. Patří do skupiny zahušťovadel HASE, tedy hydrofobně modifikovaných akrylátových disperzí, které asociativně zahušťují vodní systémy. Je efektivní v rozsahu nízkých střižných sil a poskytuje pseudoplastický profil viskozity - - 2,0÷3,0 29÷32 - cca 38
 • Synexil®
  ATH 30

  Využití Druh polymeru
  -< -
  Popis výrobku
  Akrylátové zahušťovadlo určené k použití jako prostředek modifikující reologické vlastnosti vodních výrobků stavební chemie. Patří do skupiny zahušťovadel HASE, tedy hydrofobně modifikovaných akrylátových disperzí, které asociativně zahušťují vodní systémy. Je efektivní v rozsahu nízkých střižných sil a poskytuje pseudoplastický profil viskozity
  Podíl suché složky [%]
  29÷32
  pH MTTF [˚C] Tg [˚C]
  2,0÷3,0 - cca 38