Aktuální oznámení a výběrová řízení

Aktuální oznámení a výběrová řízení

 • Zapytanie ofertowe nr 1026/2021

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  “Budowa nowego RTO – wykonanie robót branży elektrycznej”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 29.10.2021 do godz. 12:00.

 • Zapytanie ofertowe nr 1073/2021

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  “Wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz prac w branży budowlanej, mechanicznej, AKP i elektrycznej”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 03.11.2021 do godz. 12:00.

 • Zapytanie ofertowe nr 1116/2021

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej metody/technologii odzysku azotu w silosach na Wydziale Owipianu I w obiekcie C-110 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Recyrkulacja azotu w silosach ”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 19.11.2021 do godz. 12:00.

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  Włączenia technologiczne i przekładki” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)”

  Zapytanie obejmuje: 24 punkty wpięć w istniejącą instalację wraz z dostawą niezbędnych materiałów (m.in. rury, armatury, uszczelki połączenia złączno-rozłączne) oraz przełożeniem około 1000m kabli. Włączenia pozwolą na rozbudowę instalacji w trzecim kwartale 2022 r.

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: 

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

  Synthos S.A.

  ul. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Michał Domasik,

  budynek E-119, II piętro, p.16

  Termin składania ofert: do dnia 13.12.2021 r. do godz. 09:00

   

  Załącznik:

  Wzór umowy NDA

  PL_NDA_InVento_II

 •  

  [EN]          

  1                Project

  Synthos plans to order a waste-to-energy plant (WTES). The WTES shall be operated with Pre-RDF (refuse derived fuel) deriving from mechanical-biological treatment plants, general municipal solid waste plus sludge from a sewage treatment plant. The plant shall produce power and process steam for the existing Synthos facilities.

  WTES will be realized taking into consideration regulations and obligation stated in the Project documentation which will be disclosed as tender inquiry documents, below descrirption is just a brief information of the Project.

  2                Lots

  It is envisaged to tender in lots, presumably:

  Lot 1, Grate & Boiler, incl. grate incinerator and horizontal boiler

  Lot 2, Flue Gas Treatment, incl. spray dryer, reactor, fabric filter, scrubber, SCR

  Lot 3, Water & Steam, incl. feedwater tank, pumps, turbine-generator, air cooled condenser

  Lot 4, Electrical and Control, incl. switchgear, cabling, hard and software for controls and MMI

  Lot 5, Civil, incl. foundation, concrete structures, steel construction and building services

  Lot 6, Cranes, incl. for waste and bottom ash.

  3                Design Basis

  The refuse and sludge delivery will be effected by truck, as well as for utilities and residues. The plant’s total capacity shall be approx. 20 Mg/h incl. ca. 12 % sludge, corresponding with 75 Mg/h of life steam at 70 bar / 400 °C and 120,000 Nm3/h of flue gas. The major part of the steam is used as medium pressure steam in the existing Synthos facilities.

  4                Permission

  The WTES shall comply with current EU and Polish legislation. The Permission by local authorities is granted.

  5                Schedule

  The very tight schedule includes the issue of tender enquiries for Lots 1 and 2 in May 2022 and ordering in Oct 2022. The other Lots are to follow in due course, i.e. enquiry Lot 3 in June, Lot 4 in July, Lot 5 in September and Lot 6 in August 2022. Construction will begin in April 2023, the process components erection in Nov. 2023. Commercial operation of the WTES shall be starting in Jan. 2025.

  6                Contact

  If you are interested in participating in tender procedures, please contact our EPCM directly at: