CSR

Według definicji, CSR to Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (od ang. corporate social responsibility). Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Sprawdź, jak rozumiemy CSR w Grupie Synthos S.A. i jakie działania na jej rzecz podejmujemy.

czytaj więcej