Aktuálnost - Synthos S.A.

Aktuálnost

  • /A

Synthos rozšiřuje síť dálkového vytápění v Kralupech

Společnost TAMERO INVEST s.r.o. se sídlem v Kralupech, která patří do Skupiny Synthos S.A., realizuje investiční projekt, jehož cílem je rozšíření současné tepelné sítě. V rámci projektu budou k síti připojeny další oblasti a nové investice ve městě Kralupy nad Vltavou. V důsledku toho společnost zvýší dodávky tepla vyrobeného v souladu se všemi ekologickými normami.

Nový projekt společnosti Tamero Invest s.r.o. má být dokončen v roce 2024. Obzvláště důležité je, že napojení na stávající tepelnou síť nově vybudovaného kulturního a servisního centra a nového sídliště v Kralupech bude mít pozitivní dopad na zlepšení kvality ovzduší v regionu a na podporu ekologických zdrojů tepla. Zlepšení kvality života obyvatel, rozvoj nízkoemisní energie a ochrana životního prostředí jsou klíčovými prvky strategie Skupiny Synthos pro nadcházející roky a projekt, který realizuje společnost Tamero Invest s.r.o., do této strategie perfektně zapadá.

Tepelná elektrárna Tamero Invest využívá ke spalování zemní plyn, který vypouští mnohem méně znečišťujících látek než jiná fosilní paliva, jako je černé uhlí, lignit nebo ropa. Parní kotle instalované v  kogenerační jednotce splňují všechny emisní normy v souladu se závěry o  nejlepších dostupných technikách (Best Available Techniques Conclusions; BAT). Proces výroby tepla a elektřiny probíhá v kogeneraci - tedy technologií s mnohem vyšším stupněm využití paliva než jsou technologie oddělené výroby tepla a elektřiny. Jedná se tedy ve srovnání s místním zdrojem tepla spalujícím uhlí o ekologičtější technologii, která máskutečný dopad na zlepšení kvality ovzduší v regionu.

Nový investiční projekt společnosti Tamero Invest s.r.o. předpokládá využití moderní technologie předizolovaných potrubí, charakterizované zanedbatelnými tepelnými ztrátami a mnohem delší životností než při použití tradičního potrubí. Toto řešení umožní v budoucnu zajistit bezpečnou kontinuitu dodávek tepla koncovým uživatelům.