Aktuálnost - Synthos S.A.

Aktuálnost

  • /A

Synthos - další krok v komercializaci biobutadienu

SYNTHOS S.A. zahájil spolupráci s Lummus Green Circle v oblasti rozvoje a komercializace technologie biobutadienu. Smlouva podepsaná oběma stranami předpokládá zpracování studie proveditelnosti pro zařízení na biobutadien s výrobní kapacitou 20 000 tun ročně.

Jako přední dodavatel syntetických kaučuků pro výrobu pneumatik a výrobků z technické pryže se společnost Synthos v současné době zaměřuje na projekt získávání syntetického kaučuku z obnovitelných zdrojů. To bude možné díky výrobě biobutadienu z bioetanolu. Strategie Skupiny Synthos předpokládá rozvoj portfolia právě o takové produkty - udržitelné, efektivní z hlediska zdrojů a s minimální ekologickou stopou.

- Udržitelný rozvoj je klíčovou hnací silou rozvoje portfolia produktů Synthos. S hrdostí podporujeme potřeby našich zákazníků v oblasti pokročilých druhů syntetického kaučuku založených výhradně na surovinách z obnovitelných zdrojů - říkáMatteo Marchisio, Ředitel Obchodní jednotky kaučuky a materiály pro pneumatiky. - Synthos patří do skupiny světových průkopníku v oblasti vývoje biobutadienu. Výzkum v oblasti výroby butadienu z obnovitelných zdrojů jsme zahájili dlouho předtím, než byla navržena opatření „Green Deal“ pro Evropu. První výzkumné práce v oblasti výroby biobutadienu byly zahájeny v roce 2012. V prosinci 2015, po třech letech práce v laboratořích, byla postavena pilotní jednotka pro testování katalyzátoru ve větším měřítku. Slibné výsledky přiměly firmu přejít na další úroveň rozvoje technologie. V této fázi hodně počítáme se zkušenostmi Lummus Green Circle.

- Těšíme se na spolupráci se společností Synthos při podpoře jejích cílů v oblasti investování do udržitelnějšího bio-kaučuku a komercializace této slibné technologie, - řeklLeon de Bruyn, Předseda a Generální ředitel Lummus Technology. - Je to v souladu s širšími ambicemi a strategií firmy Lummus v oblasti dekarbonizace a recyklace v našem odvětví.

Green Circle, obchodní subjekt, součást Lummus Technology, se zaměřuje na využití svých technologických znalostí v rozvoji energetické transformace a oběhového hospodářství. Spolupráce Synthos a Lummus Green Circle si klade za cíl vyvinout průmyslovou technologii pro získávání biobutadienu z bioetanolu na základě výzkumu společnosti Synthos a zkušeností společnosti Lummus při zavádění a komercializaci této technologie.

Kaučuky na bázi biobutadienu jsou produktem, na který netrpělivě čekají jak výrobci pneumatik, tak výrobci jiných technických produktů. Jedním ze základních elementů práce v souladu se zásadami udržitelného rozvoje je hledání obnovitelných surovin, které nahradí suroviny z fosilních zdrojů.

 

O Synthos S.A.

Synthos S.A. je chemický koncern, globální hráč na trhu syntetického kaučuku. Působnost Kapitálové skupiny Synthos S.A. je založena na výrobě a prodeji chemických produktů používaných jako suroviny a polotovary v široké škále průmyslových odvětví - zejména při výrobě pneumatik, ve stavebnictví a při výrobě obalových materiálů.

O Lummus Technology:

S více než 110 letou tradicí zaměřenou na inovace, jejímž výsledkem je přibližně 130 technologií a 3400 patentů, je Lummus Technology světovým lídrem ve vývoji procesních technologií, které umožňují moderní život a zaměřují se na udržitelnější nízkoemisní budoucnost. Je hlavním poskytovatelem licencí v oblasti petrochemie, rafinace, zplyňování, zpracování plynu a udržitelných technologií a také dodavatelem katalyzátorů, vlastního vybavení a souvisejících služeb zákazníkům po celém světě. Více o Lummus na www.LummusTechnology.com.