Aktuálnost - Synthos S.A.

Aktuálnost

  • /A

Synthos a.s. plánuje výstavbu produkce XPS

Synthos a.s. plánuje vybudovat novou výrobní jednotku pro výrobu XPS (extrudovaný polystyren) s roční kapacitou 220 000 m3. V současné době probíhají přípravné práce k zahájení investice a získání stavebního povolení. Výrobní jednotka bude postavena ve výrobním závodě v Osvětimi.

Synthos a.s. je největším výrobcem XPS ve střední Evropě. Od roku 2012 zůstává lídrem na polském a českém trhu v počtu prodaných desek a tržním podílů. V současné době je celková výrobní kapacita výrobní jednotky v Polsku a České republice 400 000 m3 za rok.

Několik faktorů podporuje realizaci investice. Nejdůležitější z nich jsou: dobré tržní vyhlídky, znalost technologií a trhů, konkurenční výhoda vyplývající z integrace surovin, recyklovatelnost a nízké náklady na energii, stejně jako logistická optimalizace.

Ve výrobním procesu budou kromě tradiční suroviny (PS) využívány recyklované materiály z odpadového hospodářství styrenových plastů, což je v souladu s koncepcí cirkulární ekonomiky a předpoklady Strategie pro plasty Evropské unie.

Vývoj výrobní kapacity XPS je reakcí na potřeby trhu a zákazníků. Střední Evropa se vyznačuje vysokým tempem růstu trhu XPS. Rychlost růstu poptávky po deskách XPS je vyšší než u tradičního polystyrenu. Výstavba nové výrobní linky pro desky XPS umožní zvýšit prodej a podíl na trhu, zejména na polském, českém, slovenském a německém.

XPS (extrudovaný polystyren), prodávaný pod obchodní značkou Synthos XPSPrime, je moderní tepelně izolační materiál, který získal široké uznání ve stavebnictví a jeho popularita na trhu se neustále zvyšuje. Extrudovaný polystyren XPS Prime se charakterizuje velmi dobrou tepelnou izolací, odolností proti vlhkosti a vysokou životností. Díky uzavřené celulární vnitřní struktuře vykazuje řadu jedinečných vlastností, které jsou velmi užitečné při konstrukci a výstavbě. Kromě použití v obytných a komerčních stavbách se desky XPS Prime primárně používají k izolaci při výstavbě kolejí, parkovišť, silniční infrastruktury a přistávacích drah a dalších ploch, na kterých je vyvíjen velký tlak.

Synthos plánuje další rozšíření své výrobní kapacity na celkovou kapacitu 800 000 m3 / rok. Pro další expanzi je zváženo umístění v České republice.