Aktuálnost - Synthos S.A.

Aktuálnost

  • /A

Nová investice v segmentu disperzí a lepidel

Společnost Synthos zahajuje novou investici zaměřenou na zvýšení výrobní kapacity vodních disperzí, tj. řešení používaných v široce chápané stavební chemii. Investice zahrnuje výstavbu nové výrobní linky se skladovým zázemím. Projekt bude dokončen v roce 2023 a umožní zvýšení výrobní kapacity přibližně o 17 tisíc tun ročně.

Zvýšená výrobní kapacita umožní především rozšířit stávající portfolio o nové ekologické akrylové a styren-akrylové disperze určené zejména do produktů z oblasti: stavební chemie (mj. pro bezkoalescentní barvy, prémiové barvy třídy I pro odolnost proti mokrému drhnutí a barvy odolné vůči skvrnám), akrylová lepidla PSA na vodní bázi (mj. lepidla pro ochranné fólie, maskovací pásky) a nátěry na dřevo (mj. pigmentované a transparentní nátěry na dřevo, odolné vůči UV záření). V novém zařízení se rovněž plánuje výroba zcela nových ekologických lepidel na dřevo, používaných mimo jiné při výrobě dveří, oken a nábytku.

Zvláště pozoruhodná je skutečnost, že nová investice, jejímž cílem je zvýšení výrobních a skladovacích kapacit, také zajistí prodejní potřeby segmentu vodních disperzí a lepidel a umožní pokračující expanzi této skupiny produktů v Západní, Střední a Východní Evropě.

Prvořadým cílem společnosti Synthos zůstává nabízení vysoce kvalitních řešení, včetně těch zcela bezpečných - jak pro životní prostředí, tak pro uživatele konečných produktů. Co je obzvláště důležité, díky výrobě ekologických emulzních polymerů, které budou nabízeny společností Synthos, budou omezeny emise těkavých organických sloučenin a nebezpečných látek ve stavební chemii. Věříme, že zlepšením našich řešení máme skutečný dopad na pozitivní změny ve světě kolem nás.