Aktuálnost - Synthos S.A.

Aktuálnost

  • /A

Smlouva o dodávce parní turbíny

Společnost Synthos dne 17. března 2021 podepsala se společností EKOL smlouvu na dodávku „na klíč“ na vybavení turbogenerátoru o výkonu přibližně 32 MW protitlakovou parní turbínou EST 50BE. Turbína bude instalována v závodě Osvětim v rámci realizace výstavby paroplynového bloku (CCGT). Termín realizace - 24 měsíců od data uzavření smlouvy.

 

Paroplynový blok má v současné době nejvyšší efektivitu výroby elektrické energie. Jednotka bude vyrábět teplo potřebné pro výrobu v chemických zařízeních společnosti a současně díky kogeneraci zvýší výrobu elektřiny, která bude určena k prodeji na trhu s energií. Předpokládaným datem dokončení celé výstavby je konec roku 2023.

Projekt výstavby paroplynového blok CCGT umožní změnu palivové směsi používané ve existující stávající kogenerační jednotce. Tento projekt je v souladu se strategií dekarbonizace skupiny GK Synthos a bude mít též pozitivní dopad na životní prostředí.