Klíčová smlouva na stavbu CCGT

9. června 2021 podepsal Synthos s Mostostalem Varšava smlouvu na dodávku, montáž a zprovoznění regeneračního kotle a montáž jednotky plynové turbíny. Smlouva je další důležitou etapou v realizaci stavby bloku s kombinovaným (plynoparovým) cyklem (CCGT) v závodě v Osvětimi.

V rámci smlouvy postaví Mostostal Varšava v areálu Synthos Dwory klíčovou část investice bloku s kombinovaným (plynoparovým) cyklem. Kontrakt zahrnuje: vyprojektování, postavení a zprovoznění výrobní jednotky, která se skládá z regeneračního kotle a nezbytné související energetické infrastruktury. Kromě dodané technologie Mostostal Varšava vyprojektuje a postaví komplet nezbytných objektů včetně infrastruktury, které jsou součástí investice, a rovněž vstaví plynovou turbínu, kterou dodá firma Ansaldo Energia. Parní výkon regeneračního kotle bude přibližně 140 t/h.

- Udržitelný rozvoj je důležitým aspektem strategie rozvoje Skupiny Synthos. Projekt stavby bloku s kombinovaným (plynoparovým) cyklem je jedním z jejích klíčových elementů. Je výsledkem naší snahy o změnu palivové směsi využívané ve stávající teplárně a redukci podílu uhlí. Plánujeme, že do roku 2028 budeme mít energetiku zcela bez uhlíku – říká Zbigniew Warmuz, předseda Synthos S.A.

- Mostostal Varšava zvětšuje své zaangažování do realizace nových zdrojů v polské energetice a průmyslu. Díky našim zkušenostem, které jsme získali na stavbách pro strategické subjekty, máme potenciál k tomu, abychom efektivně zrealizovali investici Synthosu. Chápeme specifiku odvětví a rovněž význam energetiky pro chemický průmysl a zachování výrobního chemického řetězce. To je to, co z nás dělá dobrého partnera pro toto odvětví - říká Jorge Calabuig Ferre, místopředseda správní rady Mostostalu Varšava.

Předpokládaný termín zakončení celé investice CCGT – konec roku 2023.