Aktuálnost - Synthos S.A.

Aktuálnost

  • /A

Dar Synthos na boj proti smogu

Společnost Synthos darovala městu Osvětim částku 80 000 PLN jako další pomoc v boji proti smogu.

Dar bude použit na spolufinancování likvidace starých zdrojů tepla v obecních budovách a na jejich připojení k síti ústředního vytápění.

Samospráva města provádí rozsáhlá opatření za účelem snížení nízkých emisí. Kromě dotací na výměnu kamen v rodinných domech si město klade za cíl eliminovat staré zdroje tepla v obecních budovách. Letos budou k síti ústředního vytápění připojeny další obecní byty, celkem 26 bytů. Vedení města vyčlenilo na tuto investici 300 tis. PLN, dalších 80 tis. PLN představuje podpora společnosti Synthos S.A.

- Zapojujeme se do boje proti nízkým emisím, protože si uvědomujeme, že je to pro Osvětim a jeho okolí vážný problém. Předáváme městu 80 tis. PLN na úpravu části topné sítě v jednom z činžovních domů v Osvětimi. Rádi bychom samozřejmě předali mnohem více, ale všichni vidíme, jaká je situace, a budoucnost není předvídatelná a jistá – říká předseda společnosti Synthos Zbigniew Warmuz. - Synthos je přítomen ve městě. Většina našich zaměstnanců žije v Osvětimi, já sám se sem hodlám přestěhovat, takže mám osobní zájem o to, abych mohl žít v čistém prostředí – zdůrazňuje.

V letech 2019-2020 společnost Synthos předala městu a obci Osvětim více než milion zlotých na boj proti smogu, jenž je určen na podporu programů finanční podpory realizovaných místními samosprávami pro obyvatele za účelem výměny starých topných zařízení.